Akcje IPO: czym są, jak działają i gdzie je nabyć

471
Akcje IPO

Chcesz wiedzieć, czym są i jak działają akcje IPO? Szukasz sprawdzonych platform, na których możesz kupić akcje IPO? Jesteś we właściwym miejscu!

Ze wszystkich klas inwestycji, akcje są z pewnością jedną z najbardziej dochodowych, jeśli spojrzeć na historyczne trendy rynkowe. Z tego powodu wielu inwestorów stawia na nie, między innymi ze względu na wzrost, jaki wiele firm odnotowało w ostatnich latach.

W tym artykule skupimy się na specyficznej kategorii akcji, a mianowicie na IPO. W szczególności wyjaśnimy, czym one są oraz jak działają.

W dalszej części artykułu będziemy ilustrować najbardziej aktualne sposoby na kupno akcji IPO w prosty i pewny sposób, omawiając również wygodę zakupu.

Akcje IPO: co to takiego?

Każda spółka, która chce być notowana na rynku regulowanym i umożliwić inwestorom obrót swoimi papierami wartościowymi, musi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejść IPO. Wyjaśnijmy to pojęcie raz, a dobrze.

Termin IPO oznacza Initial Public Offering i opisuje proces, w którym spółka decyduje się na emisję własnych akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego i zainwestowania go we własny rozwój.

ipo giełda

Istnieje faza początkowa, w której IPO jest gwarantowane przez różnego rodzaju podmioty, którymi mogą być na przykład pośrednicy finansowi lub jedna lub więcej spółek inwestycyjnych. Podmioty te nabywają akcje w ramach IPO i udostępniają je inwestorom końcowym.

Należy zauważyć, że na tym etapie spółka, która wyemitowała akcje, jest nadal podmiotem prywatnym, a jej papiery wartościowe nie są jeszcze przedmiotem swobodnego obrotu. Zadaniem spółki IPO będzie ulokowanie akcji u ograniczonej liczby nabywców.

Ale co to oznacza w praktyce? A przede wszystkim, jak uzyskać dostęp do tych akcji?

Jak działają akcje IPO?

Zazwyczaj podmiot pośredniczący, który zarządza globalnym IPO, preferuje przydzielanie akcji klientom instytucjonalnym. Dzieje się tak dlatego, że mają oni większe możliwości nabywcze i mogą sobie pozwolić na zakup większej ilości akcji, ograniczając tym samym wysiłek własny brokera w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów.

Po dokonaniu przydziału tych papierów wartościowych obowiązuje tzw. okres lock-up, w którym sprzedaż akcji IPO jest zabroniona. Zwykle trwa to od 3 do 6 miesięcy, po czym spółka, która wyemitowała akcje, oficjalnie wchodzi na giełdę i może być przedmiotem obrotu na rynkach.

Inwestowanie w IPO może być bardzo ciekawą okazją, ponieważ zazwyczaj obserwujemy znaczny wzrost wartości akcji w porównaniu do początkowej ceny zakupu. Inwestorzy mogą następnie odsprzedać te akcje na koniec okresu lock-up z atrakcyjnym zyskiem.

Dla przykładu, w niektórych przypadkach wartość akcji podwoiła się, a średni wzrost od 2012 r. wyniósł 60%.

Chociaż akcje IPO są domeną klientów instytucjonalnych, obecnie istnieje szereg platform umożliwiających ich zakup przez inwestorów indywidualnych. Tę ostatnią kwestię wyjaśnimy w następnym rozdziale.

Gdzie kupić akcje IPO?

Jak więc kupić akcje IPO, jeśli jesteś inwestorem indywidualnym?

Dla mieszkańców USA, istnieje z pewnością więcej opcji zakupu akcji IPO, na platformach takich jak Robinhood i Ameritrade. Tutaj jednak chcemy się zwrócić do inwestorów, którzy mieszkają w Europie.

Istnieje kilku brokerów, którzy pozwalają na zakup akcji IPO dla tej klasy inwestorów. Najlepszym w naszej opinii jest Freedom Finance: jest to europejski oddział Freedom Holding Corp, firmy założonej w 1981 roku w celu pośredniczenia w świecie inwestycji. Obecnie jest ona notowana na indeksie NASDAQ.

debiuty ipo freedom finance

Freedom Finance pozwala na zakup nowych akcji po cenie IPO bezpośrednio przez Internet. Wszystko, co musisz zrobić, to stworzyć darmowe konto na Freedom24, platformie handlowej, poprzez ten link. Aby to zrobić, wystarczy podać e-mail i hasło.

Następnie będziesz musiał podać kilka danych osobowych i zweryfikować swoją tożsamość zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycyjnymi. Uzyskasz wtedy dostęp do wszystkich funkcji Freedom Finance.

Oprócz możliwości handlu papierami wartościowymi na giełdach całego świata, będziesz miał również dostęp do IPO. Istnieje sekcja całkowicie poświęcona tego typu akcjom, gdzie można zobaczyć, które z nich są aktualnie notowane, i w nie inwestować.

Dodatkowo, można również zobaczyć, jak zmieniała się cena poprzednich IPO. Oto przykład:

akcje ipo na gpw

Cena ulokowania to cena, po której akcje te zostały sprzedane w fazie początkowej, natomiast cena otwarcia to cena, po której zostaną one sprzedane publicznie, po zakończeniu okresu lock-up, który w przypadku Freedom Finance trwa nieco ponad 3 miesiące.

Jak widać, wzrosty wartości akcji są znaczne, a w wielu przypadkach przekraczają 50% ceny początkowej. Wynika z tego, że zakup nowych akcji po cenie IPO może być świetną okazją inwestycyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, polecamy również przeczytać naszą recenzję Freedom Finance, którą możesz znaleźć pod tym linkiem.

Dla uzupełnienia, przyjrzyjmy się również opłatom pobieranym przez Freedom Finance. Istnieje kilka planów cenowych, ale polecamy ci zacząć od planu SMART, który ma zerową opłatę za prowadzenie konta.

Od zakupu nowych akcji po cenie IPO pobierana jest prowizja w wysokości od 3% do 5% w zależności od zainwestowanej kwoty. Za sprzedaż po okresie Lock Up pobierana jest opłata w wysokości 0,5%. Choć może się wydawać, że są to koszty średnie lub wysokie, należy zaznaczyć, że wzrost ceny akcji w stosunku do ceny początkowej bardzo często pokrywa te opłaty.

*Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiążą się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestowanie w IPO może wiązać się z dodatkowymi ograniczeniami. Prognozy lub wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Inwestowanie w akcje IPO za pomocą ETF

Na zakończenie tego artykułu o akcjach IPO przyjrzyjmy się alternatywnemu instrumentowi, który pozwala inwestować w akcje, które dopiero niedawno weszły na giełdę, ale przy znacznie niższych kosztach i ryzyku: IPO ETF.

Są to fundusze, które śledzą wyniki grupy akcji, które były przedmiotem obrotu na giełdzie tylko przez kilka miesięcy. Podobnie jak wszystkie inne ETF, mają one tę zaletę, że koszty ich utrzymania są bardzo niskie, gdyż są to instrumenty zarządzane pasywnie. Średni koszt wynosi 0,3-0,6% rocznie.

Inną zaletą tych ETF jest to, że poprzez śledzenie wielu różnych akcji IPO pozwalają one na dywersyfikację inwestycji, a tym samym na zmniejszenie ryzyka. W związku z tym jest to, naszym zdaniem, bardzo dobre rozwiązanie.

Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie inwestuje się w prawdziwe IPO, lecz w akcje, które przeszły już etap lock-up, a zatem są już swobodnie zbywalne na giełdzie.

Istnieje wiele funduszy ETF IPO, ale tutaj przedstawimy ten o największej kapitalizacji, a więc najbardziej stabilny. Jest to First Trust U.S. Equity Opportunities ETF (FPX), który bazuje na indeksie replikującym 100 największych amerykańskich akcji, których IPO nie przekroczyły 1000 dni.

Spółki wchodzące w skład indeksu są ważone w zależności od ich wartości. Jednymi z najciekawszych są obecnie: Marvell Technology, Snapchat, Avantor i Uber. Poniżej przedstawiamy również aktualne notowania tego ETF:

Jak widać, historyczny trend tego ETF zawsze był wzrostowy, co dowodzi, że inwestowanie w akcje amerykańskich IPO jest bardzo zyskowną strategią.

Możesz kupić ten ETF na Degiro, jednym z najlepszych brokerów online dostępnych dla europejskich inwestorów. Pobiera on bardzo niskie prowizje i nie ma opłat za prowadzenie konta.

Ponadto, oferuje bardzo szeroki zakres akcji, obligacji i ETF, co pozwala na dowolną dywersyfikację inwestycji. Uzyskaj dostęp do tego brokera już teraz, klikając tutaj.

5/5 - (1 vote)