ETF ESG: najlepsze zrównoważone i odpowiedzialne społecznie ETF

701
ETF esg

Szukasz więcej informacji o zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie funduszach ETF? Czy chcesz wiedzieć, które z najlepszych ETF ESG są dostępne na europejskich giełdach? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule dowiemy się, czym są ETF ESG, jakie kryteria i cechy musi spełniać spółka, aby mogła zostać włączona do indeksów ESG, a także jakie są zalety lub wady wyboru tego typu instrumentów finansowych w porównaniu z klasycznymi globalnymi akcyjnymi ETF.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

Najlepsze ETF ESG na giełdach europejskich

Zacznijmy od analizy najlepszych ETF ESG dostępnych na giełdach europejskich. Zobaczymy najpierw 3 z nich typu globalnego, a następnie pozostałe 3 z naciskiem na europejski rynek akcji. Najwygodniejszym sposobem na zakup jednego z wymienionych poniżej ETF jest broker online Degiro lub polski broker XTB.

1. iShares MSCI World SRI

Fundusz iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) o kodzie ISIN IE00BYX2JD69 i tickerze SUSW replikuje indeks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels.

ETF inwestuje w spółki z rynków rozwiniętych wybrane na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), wykluczając jednocześnie spółki, które nie przestrzegają wartości zrównoważonego rozwoju lub są szczególnie narażone na produkcję lub wykorzystywanie paliw kopalnych. Waga każdej spółki nie może przekraczać 5%.

ETF ten powstał w 2017 r., ma bardzo dużą kapitalizację (ponad 4,7 mld euro), koszty zarządzania na poziomie 0,20% rocznie i politykę akumulacji dywidendy. Fundusz inwestuje bezpośrednio w spółki wchodzące w skład indeksu, więc replikacja jest fizyczna, ale przy zoptymalizowanym doborze próby.

Patrząc na skład tego ETF, zauważyć można, że zróżnicowanie geograficzne jest dość podobne jak w przypadku indeksu MSCI World. 60% stanowią spółki amerykańskie, a 6,5% japońskie. Całkowita liczba spółek branych pod uwagę wynosi 372, a niektóre z kluczowych składników to Microsoft, Tesla, Nvidia, Walt Disney i Pepsico.

ETF ten jest dostępny na brytyjskiej giełdzie i można go kupić za pośrednictwem brokera XTB.

2. Xtrackers MSCI World ESG

Fundusz Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C o numerze ISIN IE00BZ02LR44 i tickerze XZW0 replikuje indeks MSCI World Low Carbon SRI Leaders.

ETF inwestuje w akcje o wysokiej i średniej kapitalizacji z rynków rozwiniętych na całym świecie, biorąc pod uwagę wyłącznie spółki o niskiej emisji dwutlenku węgla i wysokich ocenach ESG (środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego).

ETF ten powstał w 2018 r. i jest już całkiem spory (ponad 2,8 mld euro kapitalizacji). Replikacja jest całkowita fizyczna, polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny, a koszty zarządzania wynoszą 0,20% rocznie.

W skład tego ETF wchodzi wiele spółek, a dokładnie 638, również spółki o średniej kapitalizacji. W tym przypadku najbardziej widocznymi komponentami są Microsoft, Alphabet (Google), Johnson&Johnson, Visa, Mastercard, Tesla i Nvidia.

Xtrackers MSCI World ESG jest zdecydowanie jednym z najlepszych ETF ESG. Jest notowany na europejskich giełdach i można go kupić łatwo i wygodnie za pośrednictwem brokera Degiro.

3. UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible

Trzecim globalnym funduszem ETF ESG, któremu się przyjrzymy, jest UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis o numerze ISIN LU0629459743 i tickerze WSREUA. Replikuje on indeks MSCI World SRI 5% Capped.

ETF inwestuje we wszystkie spółki z rynków rozwiniętych o wysokich ocenach środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i zarządzania w porównaniu z ich konkurentami sektorowymi, aby zapewnić włączenie najlepszych spółek z perspektywy ESG. Waga pojedynczej firmy musi wynosić maksymalnie 5%.

ETF ten jest jednym z najbardziej dojrzałych w swojej klasie. Istnieje od 2011 r., a jego kapitalizacja wynosi ponad 3 mld euro. Replikacja jest całkowicie fizyczna, roczne koszty zarządzania wynoszą 0,22%, a polityka dywidendowa jest dystrybucyjna (w okresach półrocznych).

W ETF reprezentowane są aż 23 kraje, a pod uwagę branych jest 380 spółek. Są to m.in. Microsoft, Tesla, Nvidia, Roche, Cisco Systems, Pepsico i Coca Cola.

Jeśli chcesz inwestować w zrównoważone i społecznie odpowiedzialne ETF o globalnej perspektywie i otrzymywać okresowe dywidendy bez ich reinwestowania, ten instrument finansowy jest najlepszy, jaki możesz wybrać. Można go również znaleźć na giełdach europejskich i kupić za pośrednictwem brokera Degiro.

4. Amundi Index MSCI Europe SRI

Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR (C) o numerze ISIN LU1861137484 i Ticker EUSRI replikuje indeks MSCI Europe SRI 5% Capped. Jest to prawdopodobnie najlepszy europejski fundusz ETF ESG.

Fundusz inwestuje w akcje o średniej i wysokiej kapitalizacji z 15 rozwiniętych krajów europejskich, biorąc pod uwagę wyłącznie spółki o doskonałych ocenach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Z indeksu wyłączone są wszystkie spółki, które generują znaczną część swoich przychodów z działalności niezrównoważonej, takiej jak: energia jądrowa, tytoń, alkohol, hazard, broń wojskowa, cywilna broń palna, GMO i rozrywka dla dorosłych. Waga pojedynczej spółki w indeksie powinna wynosić maksymalnie 5%, aby zapewnić większą dywersyfikację.

ETF ten jest stosunkowo młody, bo istnieje dopiero od 2018 r. Może jednak pochwalić się już ogromną kapitalizacją (2,5 mld euro). Metoda replikacji jest całkowicie fizyczna, polityka dywidendowa jest akumulacyjna, a koszty zarządzania wynoszą zaledwie 0,18% rocznie.

W skład ETF wchodzi 116 spółek, a największe z nich to: Schneider Electric, Axa, ASML Holding, Novo Nordisk, Roche, Allianz i L’Oreal.

Jeśli chcesz inwestować w ETF ESG ograniczone do rynku europejskiego, ten instrument finansowy z pewnością cię nie zawiedzie. Można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro.

5. Lyxor MSCI Europe ESG Leaders

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF – Acc, o numerze ISIN LU1940199711 i tickerze ESGE, replikuje indeks MSCI Europe ESG Leaders Net Total Return Index. Dlatego też inwestuje w europejskie spółki o najlepszym profilu ESG w stosunku do swojego sektora.

Indeks ma docelowe pokrycie 50% głównego indeksu MSCI Europe. Wyklucza spółki należące do sektorów, które nie spełniają kryteriów ESG lub których produkty lub działalność mogą mieć negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko.

ETF ten jest bardzo młody, powstał dopiero w 2019 r., ale już teraz jego kapitalizacja wynosi ponad 1,5 mld euro. Roczne koszty zarządzania wynoszą 0,20%, replikacja jest w pełni fizyczna, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.

Główne spółki wchodzące w skład tego ETF to: Roche, SAP, ASML Holding, Astrazeneca, Novo Nordisk, LVMH, Allianz, Unilever i L’Oreal. Główna różnica w stosunku do poprzedniego analizowanego funduszu ETF ESG polega na tym, że Lyxor dokładniej waży akcje według ich kapitalizacji rynkowej.

6. BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF o numerze ISIN LU1377382368 i tickerze LCEU jest nieco innym funduszem ETF niż dwa pozostałe analizowane powyżej.

ETF ten przygląda się on europejskiemu rynkowi akcji, ale replikuje tylko 100 najbardziej przyjaznych dla środowiska firm spośród 1000 największych firm na naszym kontynencie. Indeksem wzorcowym jest Low Carbon 100 Europe.

ETF ten powstał w 2017 r., a jego kapitalizacja wynosi ok. 700 mln euro. Replikacja jest całkowicie fizyczna, koszty zarządzania nieco wyższe niż w przypadku innych zrównoważonych ETF (0,30%), a polityka dywidendowa – akumulacyjna.

Główny udział w ETF mają sektory: farmaceutyczny, przemysłowy i produktów konsumenckich. Do najbardziej znaczących firm należą Nestle, Novartis, SAP, Astrazeneca, Novo Nordisk, Sanofi i LVMH.

Jest to świetny ETF zrównoważonej gospodarki, który można kupić za pośrednictwem brokera online Degiro.

ETF ESG: co to takiego?

ETF ESG to fundusze giełdowe, które replikują wyniki indeksu ESG. Zawiera on spółki, które spełniają określone kryteria zrównoważonego rozwoju i wykazują pozytywny wpływ na kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG to skrót od Environmental, Social and Governance).

Spółki wchodzące w skład indeksu akcji ESG lub SRI (socially responsible investment) mogą należeć do różnych sektorów, ale zazwyczaj są zaangażowane w podobne wyzwania: redukcję emisji i zanieczyszczeń, walkę z wylesianiem i marnotrawstwem wody, przejście na czyste źródła energii, przestrzeganie praw człowieka, promowanie różnorodności, walkę z korupcją i lobbingiem itp.

etf sri

Ponadto, indeksy inwestycji odpowiedzialnych społecznie zazwyczaj wykluczają akcje tak zwanych „chorych” spółek, w tym spółek zajmujących się produkcją alkoholu, tytoniu, broni, hazardu, pornografii, paliw kopalnych i energii jądrowej.

Ponieważ wiele przedsiębiorstw to konglomeraty, nie zawsze łatwo jest wskazać te, które są całkowicie zrównoważone. Nie można też wykluczyć jakiegoś przedsiębiorstwa tylko dlatego, że niektóre z jego działań są mniej „szlachetne”.

W praktyce, spółki, które przekraczają pewien próg przychodów z działalności uznawanej za niezrównoważoną są zazwyczaj wykluczane. Każda spółka natomiast jest również oceniana na podstawie kryteriów ESG w celu określenia jej wagi w indeksie.

Inwestowanie w ESG jest rosnącym trendem w 2023 roku. Coraz więcej inwestorów zaczyna brać pod uwagę czynniki moralne i społeczne oprócz czynników finansowych i ekonomicznych przy wyborze spółek do inwestycji. Coraz więcej zarządzających funduszami i aktywami zaczyna włączać kryteria ESG do swojej strategii inwestycyjnej. W rezultacie, indeksy ETF ESG są coraz liczniejsze.

Czy warto inwestować w zrównoważone ETF?

Liczne badania pokazują, że firmy, które przestrzegają wartości społecznych, środowiskowych i związanych z zarządzaniem, zwykle osiągają lepsze wyniki w dłuższej perspektywie czasowej.

Credit Suisse twierdzi, że inwestycje zgodne z ESG mają lepszy profil ryzyka i zwrotu niż tradycyjne inwestycje. Credit Suisse wskazuje również na pozytywną korelację pomiędzy zgodnością z zasadami ESG a wynikami firmy.

Ponadto, jak już wcześniej wspominaliśmy, w ostatnich latach coraz więcej inwestorów zaczyna zwracać uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu, opierając swoje wybory inwestycyjne na kryteriach zrównoważonego rozwoju.

Proces ten prowadzi do zachęcania, faworyzowania i pozytywnego wpływania na wyniki i łatwość dostępu do kapitału firm ESG, które zyskują przewagę nad swoimi konkurentami nastawionymi na zysk.

Porównując wyniki funduszu iShares Core MSCI World ETF w ciągu ostatnich 5 lat z wynikami funduszu iShares MSCI World SRI szybko zauważymy, że zwycięzcą jest ten ETF, który spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju ESG.

Różnica między stopami zwrotu z tych dwóch instrumentów finansowych jest znaczna i wynosi ogółem około 14% (3% rocznie).

etf esg chart

ETF ESG, mimo że pojawiły się niedawno, zdecydowanie przekonują do siebie rynki i inwestorów instytucjonalnych. Ten pozytywny trend będzie się prawdopodobnie utrzymywał, przynosząc istotne korzyści dla naszej planety i przekonując coraz więcej firm do przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Jeśli i ty chciałbyś rozpocząć inwestowanie z naciskiem na kwestie środowiskowe i społeczne, możesz to teraz zrobić za pomocą jednego z ETF, które przedstawiliśmy w tym artykule. Jeśli nie masz jeszcze brokera online, polecamy zarejestrować się w Degiro lub przeczytać nasz przewodnik po najlepszych brokerach ETF.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci
5/5 - (3 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.