ETF gaz ziemny: działanie i lista najlepszych z nich

615
etf gaz ziemny

Szukasz informacji o ETF gaz ziemny? Jesteś we właściwym miejscu!

Gaz ziemny jest surowcem energetycznym będącym jednym z najbardziej interesujących i istotnych aktywów na świecie. Może być doskonałym dodatkiem do każdego rodzaju strategii inwestycyjnej.

W tym artykule dowiesz się, czym są ETF/ETC na gaz ziemny, jak działają, które z nich dostępne na giełdach międzynarodowych są najlepsze, a także jakich brokerów używać do ich kupna (najlepsi to Degiro i eToro).

Gotowy? Zaczynamy!

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

ETF natural gas: co to takiego?

ETF (exchange-traded funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzorowanie indeksu referencyjnego i które są notowane na giełdzie papierów wartościowych w taki sam sposób jak akcje i obligacje.

Fundusze ETF na gaz ziemny są zatem funduszami inwestycyjnymi, których instrumentem bazowym jest gaz ziemny, odwzorowującymi w ten sposób trend cenowy tego surowca.

Wszystkie te ETF-y są syntetycznie replikowane. Instytucje finansowe, podobnie jak my, nie są w stanie kupować, przechowywać i odsprzedawać rzeczywistego towaru, dlatego do inwestowania w gaz wykorzystują indeksy tego towaru lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest gaz ziemny.

Niektórzy inwestorzy kupują ETF-y na ten surowiec i trzymają je w swoich portfelach przez lata. Wierzą bowiem w długoterminowy wzrost cen gazu ziemnego.

Jednak ETF-y na gaz ziemny są również popularne wśród traderów, którzy wykorzystują je do krótkoterminowych spekulacji na tym surowcu. Dlatego też w ostatnich latach powstały lewarowane ETF na gaz oraz krótkie ETF, które znacznie zwiększają możliwości i potencjalne zyski (ale także potencjalne straty) traderów.

ETF gaz ziemny a ETC gaz ziemny: różnice

Jeśli chodzi o inwestowanie w gaz ziemny, należy pamiętać, że w większości przypadków będziemy mieli do czynienia raczej z ETC niż ETF (przynajmniej na giełdach europejskich).

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie można utworzyć funduszu ETF na pojedynczy surowiec. To dlatego, że fundusze te powinny charakteryzować się większą dywersyfikacją i nie mogą inwestować tylko w jeden składnik aktywów, jakim jest gaz.

natural gas etf

Dlatego też gaz ziemny jest dostępny w krajach europejskich głównie za pośrednictwem exchange traded commodities (ETC), które w całości opierają się na zmianach cen towarów.

ETC pasywnie replikują wyniki towaru lub indeksów towarowych, do których się odnoszą. Mają bardzo niskie koszty zarządzania i są przedmiotem obrotu na wszystkich głównych giełdach europejskich, podobnie jak ETF.

Jednak w przeciwieństwie do ETF, ETC są papierami wartościowymi, a nie funduszami. Oznacza to, że ETC jest podobny do zerokuponowej obligacji o bardzo długim terminie wykupu, której zwrot jest powiązany z wynikami danego towaru lub indeksu towarowego.

Możliwe jest również znalezienie prawdziwych ETF na gaz ziemny. To dlatego, że regulacje niektórych krajów, takich jak Szwajcaria, pozwalają na uruchomienie ETF na ten surowiec.

Także poza Unią Europejską, na giełdach międzynarodowych, możliwe jest znalezienie ETF-ów, które inwestują tylko i wyłącznie w gaz.

Najlepsze ETF na gaz ziemny

Przyjrzyjmy się najlepszym ETF na gaz ziemny, z których niektóre są notowane na europejskich giełdach. Inne natomiast są dostępne na głównych giełdach światowych, takich jak amerykańska.

1. US Natural Gas

US Natural Gas (UNG) wyemitowany przez U.S. Commodity Fund jest największym i najpopularniejszym na świecie ETF na gaz ziemny dostępnym na amerykańskiej giełdzie, o kapitalizacji ponad 207 mln USD i kosztach operacyjnych na poziomie 1,11%.

Jest to ETF, który posiada kontrakty futures i swap na gaz ziemny. Jest on szczególnie wrażliwy na wahania cen gazu ziemnego. Jego benchmarkiem jest cena kontraktów terminowych na gaz ziemny notowanych na NYMEX (New York Mercantile Exchange), wiodącym na świecie rynku kontraktów terminowych na towary i opcje.

Wyniki funduszu odzwierciedlają dużą zmienność i tendencję spadkową cen gazu ziemnego w ostatnim czasie. Może to właściwy moment na zakup?

Możesz handlować tym ETF bez prowizji za pośrednictwem brokera online eToro.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

2. Wisdomtree Natural Gas

Wisdomtree Natural Gas (dawniej ETFS Natural Gas) posiada kod ISIN GB00B15KY104 i jest ETC na gaz ziemny. Jest to jeden z funduszy benchmarkowych na tym surowcu, a jego roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,49%.

ETC jest emitowany przez Wisdomtree Commodity Securities Limited i ma na celu zapewnienie inwestorom ekspozycji na inwestycję w gaz ziemny poprzez replikację Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex i generowanie zwrotu z zabezpieczenia. ETC jest zabezpieczony swapami z Citigroup Global Markets Limited i Merrill Lynch International.

Cena tego ETC gazu ziemnego jest bardzo atrakcyjna i wynosi około 0,01 euro, po kilku latach spadających cen surowców. Można go kupić za darmo (bez prowizji) za pośrednictwem brokera online Degiro.

3. Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Lvd

Przyjrzyjmy się teraz potrójnie lewarowanemu ETF na gaz ziemny: WisdomTree Natural Gas 3x Daily Lvd, który posiada ISIN IE00BLRPRG98.

ETC oferuje całkowitą stopę zwrotu generowaną przez trzykrotność dziennych wyników w stosunku do dziennych wyników Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Index.

Ponieważ jest to ETC z dźwignią, jego zmienność jest bardzo duża. ETC można kupić za pośrednictwem brokera Degiro i bardzo dobrze nadaje się do krótkoterminowej spekulacji gazem.

4. WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short

Jeśli jesteś przekonany, że cena gazu ziemnego może spaść w krótkim lub średnim terminie, użyteczne może być zainwestowanie w short ETF gazu ziemnego. Jest to ETF, który inwestuje w gaz ziemny na minusie.

Najlepszym ETF tego typu jest WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short. Posiada ISIN JE00B24DKH53, a jego celem jest odwrotność indeksu Bloomberg Natural Gas SL Index.

Na przykład, jeśli indeks spadłby o 5% w danym dniu, to ETF musiałby wzrosnąć o 5% (minus koszty i wydatki). Przykładowo ostatnio ceny gazu znacznie spadły, poniżej poziomu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Z powodu zmian atmosferycznych popyt na gaz maleje. Dlatego w przypadku tego ETF obserwujemy trend wzrostowy.

ETF ten jest również gwarantowany przez swapy. Można go kupić za pośrednictwem brokera online Degiro.

Inwestowanie w gaz ziemny poprzez CFD

Alternatywą dla ETF na gaz ziemny, zwłaszcza jeśli zamierzasz inwestować krótko lub z dźwignią, jest wykorzystanie CFD na gaz ziemny. To instrumenty finansowe oferowane przez wszystkich najlepszych brokerów online.

Na przykład eToro oferuje CFD na gaz ziemny z gwarantowaną płynnością, wyrażoną w dolarach amerykańskich. Śledzi on optymalnie trend cenowy tego surowca.

etf gaz ziemny etoro

Również XTB oferuje możliwość handlu gazem ziemnym bezpośrednio za pomocą kontraktów CFD. Korzystając z poniższego wykresu, możesz zobaczyć cenę gazu ziemnego w czasie rzeczywistym i kupić (jeśli chcesz zainwestować we wzrastający towar) lub sprzedać (jeśli chcesz zainwestować w spadający towar).

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

5/5 - (3 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.