ETF obligacje indeksowane inflacją: czym są, jak działają i które wybrać

973
ETF obligacje indeksowane inflacją

Szukasz informacji o ETF obligacje indeksowane inflacją? Jesteś we właściwym miejscu!

W 2023 r. inflacja znów galopuje, przerażając oszczędzających i inwestorów na całym świecie. Dlatego nikogo nie dziwi rosnące zainteresowanie instrumentami finansowymi, które mogą chronić kapitał przed utratą siły nabywczej.

Do najlepszych z nich należą fundusze ETF na inflację, znane również jako fundusze ETF na obligacje indeksowane inflacją. W tym artykule dowiemy się, czym są i jak działają, czy są opłacalne oraz które z nich najlepiej kupić, aby zabezpieczyć się przed inflacją w Europie lub USA.

Ponadto wyjaśnimy, jak dzięki brokerom internetowym Degiro i eToro można kupić fundusze ETF obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji z zacisza własnego domu i bez płacenia prowizji.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

Najlepsze ETF obligacje indeksowane inflacją

Fundusze ETF indeksowane inflacją zawierają dużą liczbę obligacji. Mogą być one powiązane z jednym lub kilkoma krajami, kontynentem, takim jak Europa, lub dotyczyć całego świata.

Zobaczmy poniżej, jakie są najlepsze fundusze tego typu, dostępne na giełdach europejskich, a nawet na giełdzie amerykańskiej.

1. iShares Euro Inflation Linked Government Bond

iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF o kodzie ISIN IE00B0M62X26 i tickerze IBCI to fundusz ETF odwzorowujący indeks Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond. Inwestuje on bezpośrednio w obligacje rządowe strefy euro powiązane z inflacją.

Fundusz jest bardzo duży i płynny. Jego kapitalizacja wynosi ponad 1,6 mld EUR, działa od 2005 r., a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,09%. Polityka funduszu polega na akumulacji, tzn. kupony nie są okresowo wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane w sam ETF.

Średni termin wykupu obligacji wchodzących w skład ETF wynosi około 9 lat, a podział geograficzny obligacji jest następujący:

 • Francja: 41,2%.
 • Włochy: 27,1%.
 • Niemcy: 13,4%
 • Hiszpania: 13,3%.

Ponieważ jest to ETF indeksowany europejską inflacją, doskonale chroni inwestora przed inflacją w strefie euro.

Fundusz iShares Euro Inflation Linked Government Bond jest jednym z 200 ETF Core Selection od Degiro. Oznacza to, że kupując ten ETF za pośrednictwem Degiro, nie płacisz standardowej prowizji od zakupu, a jedynie 1 euro opłaty manipulacyjnej, niezależnie od kwoty, jaką chcesz zainwestować.

2. Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF EUR

Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF EUR (C) o kodzie ISIN FR0010754127 i tickerze CI3 to kolejny doskonały europejski fundusz ETF na obligacje indeksowane inflacją.

Indeksem bazowym jest iBoxx® EUR Inflation-Linked. Odwzorowuje on główne rynki obligacji rządowych i quasi-rządowych denominowanych w walucie strefy euro i indeksowanych wskaźnikiem inflacji. Wszystkie obligacje mają rating inwestycyjny, dlatego nie uwzględnia się tutaj obligacji wysokodochodowych.

Fundusz został uruchomiony w 2009 r. i charakteryzuje się średnią płynnością. Jego kapitalizacja wynosi 167 mln EUR, ale roczne koszty zarządzania wynoszą zaledwie 0,16%. Polityka funduszu zakłada akumulację, a replikacja obligacji jest fizyczna.

Podział geograficzny i czas trwania obligacji są również dość podobne jak w przypadku poprzedniego analizowanego przez nas funduszu ETF. Różnica jest taka, że w tym ostatnim około 1% obligacji jest emitowanych przez podmioty lub agencje ponadnarodowe.

Amundi ETF Euro Inflation nie jest jednym z darmowych ETF-ów Degiro. Holenderski broker proponuje jednak niskie prowizje i korzystne warunki w porównaniu z bankami i innymi brokerami.

3. iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Fundusz iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) o kodzie ISIN IE00B1FZSC47 i tickerze ITPS jest bez wątpienia najlepszym amerykańskim funduszem ETF indeksowanym wskaźnikiem inflacji spośród funduszy dostępnych na europejskich giełdach.

Jest on oparty na indeksie Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond, który odwzorowuje amerykańskie obligacje rządowe chronione przed inflacją (TIPS).

Fundusz istnieje od 2006 r., a jego kapitalizacja wynosi ponad 2,6 mld EUR. Roczne koszty zarządzania to 0,1%, replikacja jest fizyczna, a polityka funduszu to akumulacja dywidendy.

Średni czas trwania tych papierów wynosi około 7 lat, a rentowność jest znacznie wyższa niż w przypadku obligacji indeksowanych inflacją. Jak zwykle należy jednak uwzględnić ryzyko kursowe.

Instrument bazowy tego funduszu ETF jest w całości denominowany w dolarach amerykańskich, a zatem wahania kursu będą odzwierciedlone w wynikach inwestycji. To sprawi, że będą one znacznie bardziej zmienne.

Fundusz iShares USD TIPS UCITS ETF jest dostępny na Degiro ze standardowymi prowizjami.

4. Xtrackers Global Inflation-Linked Bond

Fundusz Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C o kodzie ISIN LU0908508814 i oznaczeniu XGIU jest globalnym funduszem ETF obligacje indeksowane inflacją. Inwestuje on w obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji emitowane przez kraje rozwinięte z całego świata i denominowane w walutach krajowych.

Fundusz został utworzony w 2013 r. i posiada kapitalizację 142 mln EUR. Roczne koszty zarządzania wynoszą 0,20%, metoda replikacji jest fizyczna (sampling), a polityka dywidendowa akumulacyjna.

Średni czas trwania obligacji wchodzących w skład funduszu ETF wynosi ok. 9 lat, a liczba obligacji, w które inwestuje to 164 i są one podzielone geograficznie w następujący sposób:

 • Stany Zjednoczone: 43%.
 • Wielka Brytania: 23,3%
 • Francja: 7,5%.
 • Włochy: 4,9%.
 • Japonia: 2,5%
 • Niemcy: 2,4%
 • Hiszpania: 2,4%.
 • Kanada: 1,7%.
 • Pozostałe: 12,2%

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond jest z pewnością najbardziej zdywersyfikowanym funduszem ETF spośród wszystkich analizowanych tutaj. Obejmuje on zarówno obligacje amerykańskie i europejskie, jak i obligacje emitowane przez inne kraje rozwinięte.

Jest to z jednej strony zaleta, ale z drugiej strony także ryzyko. Jest się narażonym na ryzyko kursowe kilku walut, ale jest się też chronionym przed inflacją w kilku krajach, które mogą nie interesować inwestora chcącego skupić się na ETF w euro.

W każdym razie ETF ten można nabyć za pośrednictwem brokera internetowego Degiro, co jest najwygodniejszą opcją włączenia takiego instrumentu finansowego do portfela.

5. Xtrackers Global Inflation-Linked Bond (EUR hedged)

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR hedged (ISIN LU0290357929, Ticker XGIN) to hedgingowana w euro (currency-hedged) wersja poprzedniego ETF, który mieliśmy okazję oglądać.

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged) odwzorowuje obligacje rządowe krajów rozwiniętych powiązane z inflacją, wyemitowane w walucie krajowej, ale zabezpieczone walutowo w euro. To pozwala wyeliminować ryzyko kursowe między euro a innymi walutami.

Fundusz został utworzony w 2007 roku i charakteryzuje się dużą płynnością, a jego kapitalizacja wynosi 690 mln EUR. Replikacja jest fizyczna, roczne koszty zarządzania wynoszą 0,25 procent, a polityka dywidendowa jest akumulacyjna.

Czas trwania i dywersyfikacja tego ETF są dość podobne jak w przypadku jego „brata” bez zabezpieczenia walutowego. Oczekiwane wyniki są nieco niższe (ze względu na koszty związane z mechanizmem zabezpieczającym), ale przy znacznie niższej zmienności dla inwestora europejskiego.

ETF ten można nabyć za pośrednictwem brokera Degiro.

6. iShares TIPS Bond ETF

Na zakończenie przyjrzyjmy się funduszowi ETF notowanemu na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Jest to fundusz iShares TIPS Bond ETF, Ticker TIP, który jest najpopularniejszym, największym i najbardziej płynnym na świecie funduszem ETF obligacje indeksowane inflacją.

Założony w 2003 r. fundusz ma kapitalizację ponad 22 mld USD i roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0,19%. Inwestuje w obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji emitowane przez rząd USA (TIPS).

Fundusz iShares TIPS Bond ETF nie jest dostępny na europejskich giełdach, a zatem nie można go nabyć za pośrednictwem zwykłych europejskich brokerów, takich jak Degiro.

Aby go kupić, można skorzystać z usług brokera eToro, który oferuje możliwość handlu międzynarodowymi funduszami ETF (wiele z nich jest notowanych w USA) bez prowizji.

W eToro można również założyć bezpłatny rachunek demonstracyjny, aby przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy poćwiczyć inwestowanie wirtualnymi pieniędzmi. Aby otworzyć konto demo, kliknij tutaj.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

ETF obligacje indeksowane inflacją: czym są i jak działają?

Fundusze ETF obligacje indeksowane inflacją to nic innego jak fundusze, które inwestują w obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji w danym kraju.

Oprócz klasycznych obligacji, za które inwestor otrzymuje stałą stopę procentową, istnieją obligacje oferujące niższą rentowność, ale dające obietnicę ochrony kapitału przed utratą siły nabywczej spowodowaną inflacją.

Rozumowanie jest proste: im wyższa inflacja, tym wyższa rentowność obligacji powiązanych z inflacją. Mamy więc do czynienia z obligacjami o zmiennym oprocentowaniu, w których zmienna jest dokładnie powiązana ze stopą inflacji w danym kraju.

Obecnie rządy wielu krajów również emitują obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Należą do nich Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia, Niemcy, Hiszpania, Kanada, Australia, Szwecja i wiele innych.

Na przykład obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji emitowane w Stanach Zjednoczonych są nazywane TIPS (Treasury Inflation-Protected Security). Oczywiście są emitowane w dolarach i są indeksowane według inflacji amerykańskiej.

W Polsce również można inwestować w obligacje indeksowane inflacją. Przeczytaj o nich więcej tutaj.

ETF obligacje indeksowane inflacją: czy warto w nie inwestować?

Oszczędzający, inwestując w obligacje, szuka przede wszystkim ochrony i bezpiecznego wzrostu swojego kapitału w czasie, bez podejmowania zbędnego ryzyka i bez oczekiwania szczególnie wysokich zysków.

Jedną z najtrudniejszych do kontrolowania zmiennych dla inwestora obligacji jest inflacja. W przypadku obligacji tradycyjnych (o stałym oprocentowaniu) użytkownik otrzymuje kupon, którego oprocentowanie pozostaje stałe. Jeśli inflacja wzrasta, realna stopa zwrotu spada, a w niektórych przypadkach może być nawet ujemna!

Wyobraźmy sobie na przykład, że oszczędzający kupuje obligację, która gwarantuje kupon w wysokości 2% rocznie, ale inflacja w danym roku nieoczekiwanie osiąga 3%. Inwestor poniósłby rzeczywistą stratę w wysokości 1% na swojej inwestycji.

etf inflacja

Problem ten można rozwiązać właśnie dzięki obligacjom indeksowanym inflacją. Chronią one cały zainwestowany kapitał przed erozją inflacji, utrzymując jednocześnie stały realny zysk z obligacji.

Zanim jednak dojdziesz do wniosku, że inwestowanie w fundusze ETF indeksowane wskaźnikiem inflacji jest zawsze opłacalne, powinieneś pamiętać o jeszcze jednym bardzo ważnym czynniku, który może zmienić twoje zdanie.

Obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji mają ograniczenie, tzn. zapewniają niższy kupon bazowy niż zwykłe obligacje o stałym oprocentowaniu.

Oznacza to, że jeśli inflacja pozostaje niska, a nawet jeśli występują okresy deflacji (fazy wzrostu siły nabywczej), obligacje o stałym oprocentowaniu są znacznie korzystniejsze niż obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji!

Co więcej, zarówno obligacje o stałym oprocentowaniu, jak i obligacje indeksowane inflacją zazwyczaj uwzględniają bieżący i oczekiwany poziom inflacji w kuponie.

Na bardzo uproszczonym przykładzie wyobraźmy sobie, że bieżąca i oczekiwana stopa inflacji w danym kraju wynosi 1%. Emitowane w tym czasie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu mogą mieć kupon w wysokości 2%. To gwarantuje dodatnią realną stopę zwrotu nawet po uwzględnieniu inflacji.

Obligacje skarbowe indeksowane wskaźnikiem inflacji mogą mieć kupon w wysokości 1% plus zwrot erozji spowodowanej inflacją (która obecnie wynosi 1%, ale w rzeczywistości może się zmieniać).

Zatem w naszym przykładzie, jeśli przyszłoroczna inflacja będzie wyższa niż 1%, bardziej opłacalne będą obligacje indeksowane inflacją. Ale jeśli będzie niższa niż 1%, bardziej opłacalne będą obligacje o stałym oprocentowaniu. Nadal będą bowiem gwarantować kupon w wysokości 2%.

Ogólnie rzecz biorąc, można dojść do takiego wniosku:

Obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji się opłacają, gdy inflacja rośnie bardziej niż się oczekuje. natomiast obligacje o stałym oprocentowaniu są skuteczniejsze, gdy inflacja jest niższa niż wskazywały na to oczekiwania.

Nie ma możliwości stwierdzenia już teraz, czy inflacja w przyszłości będzie wyższa czy niższa od oczekiwanej. Dlatego trudno jest określić, czy bardziej atrakcyjne są obligacje o stałym oprocentowaniu czy obligacje indeksowane inflacją.

W ostatnim czasie żyjemy w rzeczywistości, w której inflacja na całym świecie bardzo wzrosła. Dopiero od niedawna obserwujemy pewne spadki, ale trudno przewidzieć, jak sytuacja się jeszcze rozwinie. Co zatem warto zrobić?

Jeśli ktoś kieruje się logiką średnio- lub długoterminową i chce zachować ostrożność, najlepszym wyborem może być zastosowanie się do rad słynnego inwestora Davida Swensena. W swoim idealnym portfelu ETF uwzględnia on równy udział obligacji o stałym oprocentowaniu i indeksowanych wskaźnikiem inflacji, jak TIPS.

W ten sposób inwestor będzie chroniony zarówno w przypadku wzrostu i spadku inflacji, jak i w przypadku ewentualnego scenariusza deflacyjnego.

5/5 - (2 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.