Najlepsze ETF obligacje 2023: jak działają i które wybrać?

1855
etf obligacje 2023

Fundusze ETF obligacje inwestują w zdywersyfikowany koszyk obligacji i powinny odgrywać kluczową rolę w portfelu każdego świadomego inwestora.

Istnieją różne typy, które można sklasyfikować według czasu trwania obligacji bazowych, kategorii emitenta, jakości kredytowej, waluty emisji lub innych czynników właściwych dla samego ETF.

W tym artykule wyjaśnimy wszystko, co należy wiedzieć o tego typu produktach finansowych. Przedstawimy zalety, wady, główne cechy i różnice pomiędzy różnymi kategoriami ETF na obligacje.

Przede wszystkim zaprezentujemy naszym zdaniem najlepsze obligacyjne ETF-y 2023 roku. Wyjaśnimy też, jak w praktyce można je kupić za pośrednictwem brokera Degiro lub przez eToro.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

Najlepsze ETF obligacje

Istnieje tak wiele ETF na obligacje, że trudno jest wybrać tylko kilka. Zdecydowaliśmy się jednak przedstawić te, które naszym zdaniem są najbardziej uniwersalne i odpowiednie dla szerszego grona inwestorów na rok 2023. Przyjrzyjmy się im razem.

1. iShares Core US Aggregate Bond ETF

Zacznijmy od iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG). To fundusz ETF notowany na amerykańskiej giełdzie i jest największym, najbardziej znanym i najczęściej obracanym ETF obligacyjnym na świecie. Znajdziesz go tutaj.

Naszym zdaniem jest to najlepszy ETF na obligacje, ponieważ inwestuje we wszystkie obligacje emitowane w dolarach, zarówno przez rząd USA, jak i przez przedsiębiorstwa.

W chwili obecnej obligacje w euro oferują bardzo niskie zyski, często nawet ujemne, podczas gdy obligacje w dolarach wciąż zyski przynoszą.

Ten ETF ma ogromną kapitalizację. Zarządza aktywami o łącznej wartości 85 mld USD, a jego roczne koszty zarządzania wynoszą zaledwie 0,04%. Jest to świetny kandydat do zwiększenia dywersyfikacji i zmniejszenia ryzyka w portfelu z przewagą akcji.

Możesz go kupić za pośrednictwem brokera eToro, w ramach rachunku rzeczywistego, albo w ramach rachunku demo, który możesz otworzyć, aby ćwiczyć inwestowanie i handel bez narażania swojego kapitału na ryzyko. Możesz go otworzyć tutaj.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

2. iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged

Fundusz iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) o numerze ISIN IE00BDBRDM35 i tickerze AGGH to kolejny popularny sposób, w jaki europejscy inwestorzy mogą zwiększyć ekspozycję na obligacje za pomocą jednego funduszu ETF. Można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro.

Jest to globalny ETF obligacyjny. Replikuje on obligacje emitowane przez rynki wschodzące i rozwinięte na całym świecie, zarówno rządowe, jak i korporacyjne. Obejmuje on zatem papiery wartościowe emitowane w dolarach, euro i innych walutach.

Posiada on jednak zabezpieczenie walutowe w euro. Oznacza to, że inwestując w ten ETF obligacji, nie będziesz narażał się na ryzyko walutowe związane z wahaniami między złotym a innymi walutami. Obchodzić cię będzie tylko relacja EUR-PLN.

Fundusz powstał w 2017 roku, ale już teraz ma bardzo dobrą kapitalizację rynkową na poziomie ponad 1,3 mld euro. Polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny, fundusz ma siedzibę w Irlandii, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,10%.

Jeśli szukasz możliwości inwestowania na globalnym rynku obligacji za pomocą jednego funduszu ETF, to jest to fundusz idealny dla ciebie. Obejmuje on bowiem ponad 11.000 papierów wartościowych.

Należy jednak pamiętać, że oczekiwane zyski z tego ETF są niższe niż z US Aggregate Bond. Obligacje amerykańskie w Global Aggregate Bond są bowiem poszerzone o obligacje europejskie i japońskie o znacznie niższych kuponach.

Z drugiej strony, ten obligacyjny ETF jest bardziej stabilny i mniej zmienny dzięki większej dywersyfikacji i zabezpieczeniu walutowemu w euro. Można go kupić za pośrednictwem Degiro.

3. Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (ISIN LU0908508731, Ticker XG7S) to kolejny fantastyczny globalny ETF na obligacje. Od poprzednika różni go jedna istotna rzecz. Inwestuje on wyłącznie w obligacje rządowe krajów rozwiniętych, unikając obligacji korporacyjnych.

ETF ten obejmuje obligacje rządowe wszystkich rozwiniętych krajów świata (głównie Stanów Zjednoczonych, Japonii, Europy, Kanady i Australii) o wszystkich możliwych terminach zapadalności (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 i 30 lat).

Nie posiada on żadnego zabezpieczenia walutowego i dlatego naraża europejskiego inwestora na pewne ryzyko walutowe. Jest on jednak bardzo stabilny dzięki bezpieczeństwu emitentów.

Jego roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,20% i można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro online.

ETF obligacje: jak to działa?

Wielu inwestorów zastanawia się, jak działają ETF na obligacje. Te instrumenty finansowe nie są łatwe do zrozumienia. Mają być bezpieczną inwestycją, ale ich wartość ciągle się zmienia, a ci, którzy je kupują, mogą również ponieść straty. Jak to jest możliwe?

Przede wszystkim należy powiedzieć, że tego typu ETF działają inaczej niż pojedyncze obligacje.

Każda obligacja działa w podobny sposób. Pożyczasz swoje pieniądze firmie, rządowi lub innej instytucji, a ta zobowiązuje się zagwarantować ci okresowe odsetki oraz spłatę kapitału w terminie wykupu.

W przypadku ETF obligacyjnego sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. ETF nigdy nie wygasa i nie ma daty zwrotu kapitału i zakończenia inwestycji.

Możesz sprzedać swoje udziały w ETF kiedy tylko chcesz, ale dopóki tego nie zrobisz, twoja inwestycja trwa nadal. Zarządzający funduszem będą nieustannie zastępować wygasłe obligacje nowo wyemitowanymi, dzięki czemu żywotność ETF będzie trwała w nieskończoność.

Tego rodzaju ETF-y, podobnie jak pojedyncze obligacje, oferują inwestorowi wypłatę stałego zysku. Zysk ten może być w niektórych przypadkach okresowo wypłacany inwestorowi (w przypadku dystrybucyjnych funduszy ETF) lub automatycznie reinwestowany w sam ETF (w przypadku akumulacyjnych funduszy ETF).

etf obligacje

Ponieważ są one notowane na giełdzie, a zatem podlegają normalnym siłom popytu i podaży, ETF obligacyjne podlegają pewnej zmienności.

Wartość obligacyjnego funduszu ETF rośnie i spada każdego dnia w zależności od wartości obligacji wchodzących w jego skład. Wahania te mogą również prowadzić do strat dla inwestora. Nie byłoby możliwe w przypadku zakupu pojedynczej obligacji utrzymywanej do terminu wykupu.

Wahania mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Wśród nich są: wątpliwości co do stabilności emitenta, zmiany stóp procentowych przez banki centralne, strach na rynkach, zmiany prognoz inflacyjnych itp.

Rodzaje obligacyjnych ETF

To, co widzieliśmy powyżej, to cechy wspólne dla wszystkich obligacyjnych funduszy ETF. Teraz jednak nadszedł czas, aby pójść o krok dalej. Przyjrzyjmy się szczegółom, aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy różnymi typami obligacyjnych funduszy ETF dostępnych na rynku.

ETF obligacje skarbowe

Fundusze ETF na obligacje skarbowe to fundusze zawierające dużą liczbę obligacji rządowych, zróżnicowanych pod względem terminu wykupu i kraju emisji.

Wszystkie ETF oznaczone jako „sovereign”, „government” lub „treasury” są ETF-ami obligacji skarbowych, więc ich szybkie rozpoznanie nie jest trudne.

Ponieważ emitentem obligacji wchodzących w skład tych ETF jest zawsze rząd, ryzyko niewypłacalności jest minimalne. Dlatego ETF na obligacje skarbowe uważa się za najbezpieczniejsze w swojej klasie. Na tle tego bezpieczeństwa ich zyski są jednak dość niskie.

Wreszcie, fundusze ETF obligacji skarbowych są odwrotnie skorelowane z wynikami akcji. Są zatem jedną z klas aktywów, które mogą osiągać dobre wyniki w czasach kryzysu gospodarczego lub wysokiej niepewności (na równi ze złotem).

ETF obligacje korporacyjne

ETF obligacje korporacyjne, w przeciwieństwie do obligacji skarbowych, inwestują w obligacje emitowane przez prywatne firmy i banki różnego typu. Oferują one wyższe zyski, ale są też mniej bezpieczne.

Są one skorelowane z wynikami akcji. Kiedy akcje spadają, spada wartość obligacji korporacyjnych, ponieważ wzrasta ryzyko niewypłacalności spółek, które je wyemitowały. Z tego powodu te ETF są znacznie mniej pomocne w dywersyfikacji portfela niż ich „rządowy” krewny.

Istnieją również tzw. fundusze ETF na obligacje wysokodochodowe. Oferują one wyższe zyski okresowe, ale są jeszcze bardziej ryzykowną inwestycją, ponieważ podmioty emitujące te obligacje są obarczone wyższym ryzykiem niewypłacalności.

ETF obligacje rynków wschodzących

Obligacje emitują nie tylko przez rządy i przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych, ale również podmioty zlokalizowane i działające w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk, Tajlandia czy Rosja.

Rządy i przedsiębiorstwa tych krajów są bardziej niestabilne i często mniej pewne finansowo niż kraje takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Szwajcaria. Dlatego emitowane przez nie obligacje są bardziej ryzykowne, ale też zapewniają inwestorom znacznie wyższy zwrot.

W czasach takich jak obecne, gdy kupony funduszy ETF na obligacje europejskie są wyjątkowo niskie (a w niektórych przypadkach nawet ujemne), dobrym pomysłem może być zdywersyfikowanie portfela poprzez fundusze ETF na obligacje rynków wschodzących.

Jednakże, ponieważ te ETF są powiązane z walutami krajów, które wyemitowały obligacje bazowe, inwestor będzie musiał ponieść ryzyko walutowe. Ponieważ waluty te są bardzo niestabilne, być może warto zainwestować w ETF zabezpieczone przed ryzykiem walutowym w euro.

Przeczytaj również: ETF emerging markets: 8 najlepszych ETF na rynki wschodzące

5/5 - (3 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.