ETF platyna: w które najlepiej zainwestować w 2023 roku

688
etf platyna

Szukasz informacji o najlepszych funduszach ETF na platynę? Chcesz dodać ETF platyna do swojego portfela inwestycyjnego? Trafiłeś we właściwe miejsce!

Platyna jest rzadkim i trwałym metalem szlachetnym stosowanym w jubilerstwie, stomatologii, a nawet w przemyśle chemicznym i samochodowym.

Jest to popularny surowiec wśród inwestorów i istotnie istnieje wiele sposobów inwestowania w platynę. Jednym z najprostszych i najwygodniejszych jest zakup ETF na platynę fizyczną lub ETC na platynę.

W tym artykule dowiesz się, czym są ETF-y na platynę. Wyjaśnimy, jak działają, jakie są ich główne cechy, ale także jakie są najlepsze ETF/ETC na platynę dostępne na giełdach europejskich. Wyjaśnimy też, jak je kupić w praktyce.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

ETF platyna: lista najlepszych

Przyjrzyjmy się najlepszym ETF platyna i ETC platyna dostępnym na giełdach europejskich. Można je kupić za pośrednictwem brokera online Degiro, który jest jednym z najwygodniejszych do inwestowania w ETF-y.

Wystarczy, że skopiujesz ISIN wybranego ETF-u do paska wyszukiwania Degiro. Następnie wybierz giełdę, na której chcesz go kupić i złóż zlecenie. Możesz skorzystać też z usług innego brokera i posłużyć się w wyszukiwaniu tickerem.

1. Aberdeen Standard Physical Platinum

Na pierwszym miejscu znalazł się Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF, o numerze ISIN US0032601066 i tickerze PPLT, emitowany przez Standard Life Aberdeen. Ten ETF na platynę posiada zabezpieczenie w postaci fizycznego metalu przechowywanego w skarbcach w Londynie oraz Zurychu.

Fundusz istnieje od 2010 roku, jest skapitalizowany na 1,09 miliarda dolarów, a jego roczne koszty zarządzania wynoszą 0,60% zainwestowanego kapitału.

Ten ETF na platynę notowany jest na giełdzie NYSE Arca (USA). Możesz go nabyć za pośrednictwem brokera online eToro bez prowizji. Kliknij tutaj, aby założyć darmowe konto i dowiedzieć się więcej.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

2. WisdomTree Physical Platinum

Największym funduszem ETF na platynę wśród notowanych na giełdach europejskich jest WisdomTree Physical Platinum o numerze ISIN JE00B1VS2W53 i tickerze PHPT, znany także jako ETFS Platinum. Ten instrument finansowy odwzorowuje cenę SPOT platyny w dolarach amerykańskich.

Fundusz istnieje od 2007 roku, zarządza aktywami o wartości ok. 388 mln euro, a roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,49%. Przewiduje on fizyczne przechowywanie tego metalu szlachetnego, a więc mamy do czynienia z ETF-em na platynę fizyczną.

Ten ETF można nabyć za pośrednictwem brokera Degiro z bardzo niskimi prowizjami. Aby otworzyć darmowe konto lub uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

3. Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC

Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC, o kodzie ISIN DE000A1EK0H1 i tickerze XAD3, to ETC na platynę, który charakteryzuje się zabezpieczeniem walutowym w euro.

Oznacza to, że ETF nie będzie podlegał wahaniom kursu euro i dolara, a jedynie wahaniom ceny platyny. Mimo to inwestor polski, inwestujący w PLN, nadal będzie narażony na wahania PLN/EUR.

Fundusz istnieje od 2010 roku, ale jest niewielki (około 45 mln EUR), a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,75%. Metoda replikacji, ponownie, jest fizyczna, a więc ETF inwestuje bezpośrednio w metal szlachetny.

Xtrackers Physical Platinum można kupić na giełdach europejskich. Najwygodniej jest to zrobić za pośrednictwem brokera Degiro. Pobiera on stałą prowizję w wysokości 2 euro (+ 1 euro opłaty manipulacyjnej od transakcji), co jest praktycznie bezkonkurencyjne.

4. iShares Physical Platinum ETC

Fundusz iShares Physical Platinum ETC o numerze ISIN IE00B4LHWP62 i tickerze SPLT to bardzo tani ETF na fizyczną platynę. Notowany jest na giełdach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Replikuje on cenę SPOT platyny w dolarach amerykańskich.

Fundusz został utworzony w 2011 roku, ma niewielką kapitalizację (ok. 88 mln euro) i wyjątkowo niskie roczne koszty zarządzania na poziomie 0,20%. Jak wspomniano, replikacja jest całkowicie fizyczna, więc ETF jest w fizycznym posiadaniu metalu szlachetnego.

ETF jest emitowany przez BlackRock, największą na świecie firmę zarządzającą, a jeden udział w tym funduszu kosztuje niecałe 13 euro. To sprawia, że jest łatwy w obrocie nawet dla tych, którzy chcą dokonać niewielkich inwestycji.

5. ETF platyna z dźwignią

WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged, o numerze ISIN JE00B2NFV134, jest najpopularniejszym lewarowanym ETC na platynę, dostępnym na giełdach europejskich.

Umożliwia on wykorzystanie dźwigni finansowej (2X) na Dow Jones-UBS Platinum Subindex, indeksie, który replikuje trend cenowy platyny. Walutą handlową dla tego metalu szlachetnego, podobnie jak dla wszystkich towarów, jest dolar amerykański.

Należy zatem pamiętać, że chociaż ETC jest notowany w euro, inwestor może być nadal narażony na ryzyko kursowe euro/dolar.

Replikacja jest oczywiście syntetyczna poprzez zabezpieczone swapy. Instrument finansowy jest z pewnością odpowiedni dla tych, którzy są mocno przekonani o wzroście cen platyny w krótkim przedziale czasu. Można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro, klikając tutaj.

Alternatywa: CFD na platynę

Szukasz alternatywy dla ETF platyna? Jeśli chciałbyś wykorzystać potencjał krótkiej sprzedaży lub dźwigni finansowej, odpowiednie dla ciebie będą kontrakty CFD. To instrumenty finansowe, które dają właśnie taką możliwość. Nadają się idealnie do tradingu, a oferowane są przez wszystkich najlepszych brokerów online.

Broker eToro oferuje CFD na platynę z gwarantowaną płynnością, wyrażony w dolarach amerykańskich, który optymalnie śledzi cenę tego surowca. Wystarczy, że w polu wyszukiwania na jego stronie wpiszesz „PLATINUM”.

Polski broker XTB oferuje również możliwość inwestowania w platynę i wykorzystania wahań jej ceny bezpośrednio za pomocą kontraktów CFD. Znajdziesz je w sekcji „Surowce”.

ETF na platynę: co to?

ETF (exchange-traded funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Ich celem jest replikacja indeksu wzorcowego. Są notowane na giełdzie papierów wartościowych w taki sam sposób jak akcje i obligacje.

ETF-y na platynę są zatem funduszami inwestycyjnymi, które w pewien sposób odwzorowują wyniki platyny. Mogą tego dokonać poprzez replikację fizyczną, tj. poprzez bezpośredni zakup samego metalu, lub poprzez replikację syntetyczną, tj. poprzez zakup lub sprzedaż kontraktów terminowych lub opcji na platynę.

ETF na platynę to popularne rozwiązanie wśród traderów, którzy wykorzystują je do krótkoterminowej spekulacji na tym surowcu. W ostatnich latach pojawiły się także ETF-y short na platynę, czyli ETF-y, które zyskują, gdy cena tego surowca spada.

Poza nimi mamy też lewarowane ETF-y na platynę, czyli fundusze, które intensywniej reagują na zmiany ceny platyny, zwiększając potencjalne zyski (ale i potencjalne straty) traderów.

Ale ETF-y na platynę są wykorzystywane nie tylko przez traderów. Znaczne grono długoterminowych inwestorów, którzy wierzą, że cena platyny wzrośnie w najbliższych latach z powodu silnego popytu, również dodaje platynowe ETF-y lub ETC do swoich portfeli.

ETF platyna i ETC platyna: czym się różnią?

Jeśli chodzi o inwestowanie w platynę, ważne, by pamiętać, że w większości przypadków mamy do czynienia z ETC, a nie ETF (przynajmniej na giełdach europejskich).

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nie można utworzyć ETF na platynę, ponieważ fundusze te powinny mieć wyższy stopień dywersyfikacji. A zatem nie mogą inwestować tylko w jeden surowiec.

Dlatego też platyna jest dostępna w krajach europejskich głównie za pośrednictwem exchange traded commodity (ETC).Są one instrumentami finansowymi w całości opartymi na zmianach cen surowców.

ETC pasywnie replikują wyniki surowca lub indeksów surowcowych, do których się odnoszą. Mają bardzo niskie koszty zarządzania i są przedmiotem obrotu na wszystkich głównych giełdach europejskich, podobnie jak ETF-y.

Jednak w przeciwieństwie do ETF-ów, ETC są papierami dłużnymi, nie funduszami. Oznacza to, że ETC jest podobny do obligacji zerokuponowej o bardzo długim terminie zapadalności, której dochód jest skorelowany z wynikami surowca lub indeksu surowców.

Możliwe jest również znalezienie prawdziwych ETF-ów na platynę. To dlatego, że regulacje w niektórych krajach, takich jak Szwajcaria, pozwalają na uruchomienie ETF-ów na ten jeden surowiec. Nawet poza Unią Europejską, na giełdach międzynarodowych, można znaleźć fundusze ETF, które inwestują wyłącznie w platynę.

Czy opłaca się inwestować w ETF na platynę?

Platyna, od zawsze obecna na naszej planecie, jest jednym z najtrudniejszych w wydobyciu metali, ze względu na swoją rzadkość. Często występuje w złożach aluwialnych, zmieszana z innymi metalami szlachetnymi, takimi jak złoto, w ziarnkach piasku lub w złożach niklu lub miedzi, z których musi być oddzielona w procesie chemicznym.

etf na platynę

Ten metal o srebrno-biały kolorze jest niezwykle plastyczny i ciągliwy, odporny na wysokie temperatury i korozję. Ze względu na swoje unikatowe właściwości ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: jubilerstwie, sprzęcie laboratoryjnym, stomatologii, przemyśle chemicznym i urządzeniach kontroli zanieczyszczeń samochodowych.

Oprócz popytu przemysłowego, platyna cieszy się dużym zainteresowaniem jako forma inwestycji, wykorzystywana do zabezpieczania i ochrony przed inflacją i deflacją. Na przestrzeni lat jej wartość okazała się dość stabilna w długim przedziale czasu.

Wielu uważa ją za dobro stanowiące bezpieczną przystań, podobnie jak złoto. W rzeczywistości jednak, w przeciwieństwie do złota, platyna jest silnie skorelowana z przemysłem. Dlatego szczególnie dotykają ją okresy spowolnienia gospodarczego i spadku popytu przemysłowego.

Zarówno podczas wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009, jak i globalnego kryzysu w 2020 roku spowodowanego pandemią Covid-19, platyna straciła wiele na wartości. Następnie częściowo ją odzyskała, ale nie powróciła jeszcze do maksimum z marca 2008 r.

Wyniki są jednak obiecujące, ponieważ platyna ostatnio wyprzedziła np. pallad. Prognozy analityków zapowiadają wzrost cen tego surowca.

Należy pamiętać, że ponad 75% światowych dostaw platyny pochodzi z RPA i Rosji. Oznacza to, że sytuacja polityczna w obu krajach i ich relacje z resztą świata, a zwłaszcza z USA i Chinami, mają kluczowe znaczenie. Wszelkiego rodzaju kwestie geopolityczne, cła lub ograniczenia handlowe mogą mieć duży wpływ na cenę platyny.

W każdym razie, platyna może być bohaterem nowego trendu wzrostowego w 2023 roku i w kolejnych latach. Podstawy do takich wniosków są następujące:

  • Platyna jest 30 razy rzadsza od złota i występuje w krótkich dostawach. Jej rzadkość może być jednym z głównych powodów potencjalnego trendu wzrostowego w krótkim i długim okresie.
  • Producenci samochodów zwiększają ilość wykorzystywanego surowca, zmniejszając jednocześnie wykorzystanie palladu, który jest jej substytutem i jest obecnie znacznie droższy.
  • Ogólnie rzecz biorąc, pokryzysowe ożywienie w przemyśle motoryzacyjnym może zwiększyć popyt na platynę, przyczyniając się do braku równowagi z podażą, a tym samym podnosząc cenę metalu.

Biorąc pod uwagę fakt, że powrót do poziomu sprzed kryzysu jeszcze nie nastąpił, z pewnością możemy liczyć na jeszcze większe zyski, inwestując w ETF na platynę.

Chociaż przyszłość jest nieprzewidywalna, dobrym pomysłem może być inwestowanie w ETF na platynę w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, np. obok złota i innych metali szlachetnych. Radziłbym jednak nie przesadzać i nigdy nie wydawać więcej niż 5% swojego kapitału na platynowe ETF-y.

5/5 - (3 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.