ETF REIT nieruchomości: 7 najlepszych w 2023 roku

4954
etf reit

Kupno ETF REIT, czyli funduszu ETF nieruchomości, jest obecnie jednym z najłatwiejszych, najbezpieczniejszych i najwygodniejszych sposobów inwestowania w nieruchomości i uzyskiwania wysokiego i stałego zwrotu z kapitału.

W tym artykule dowiemy się czym są REIT nieruchomościowe, jak działają ETF na REIT i jakie są najlepsze instrumenty finansowe tego typu dostępne na międzynarodowych giełdach.

Wyjaśnimy również, jak kupić ETF nieruchomościowy za pośrednictwem brokerów online XTB, Degiro i eToro, które oferują mnóstwo ETF i są najwygodniejsze dzięki bardzo niskim lub zerowym prowizjom.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci

ETF REITs: co to takiego?

REIT (real estate investment trust) to notowana na giełdzie korporacja, która fizycznie posiada dużą liczbę nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych w celu ich wynajmowania i zarabiania na czynszach.

Przepisy podatkowe w wielu krajach przyznają REIT-om znaczące korzyści podatkowe, pod warunkiem, że większość swoich zysków wypłacają one w formie dywidendy swoim akcjonariuszom. Wypłata ta jest zazwyczaj bardzo częsta: czasami kwartalna, czasami miesięczna.

Dlatego posiadanie udziałów w REIT jest równoznaczne z posiadaniem niewielkiej części wszystkich nieruchomości, w które inwestuje, oraz z prawem do stałej niewielkiej części wszystkich czynszów, które pobiera. Jest to naprawdę wyjątkowe rozwiązanie.

etf nieruchomości reit

Pojedyncza firma z branży nieruchomości może jednak napotkać trudności finansowe, nieoczekiwane ryzyka, błędy w zarządzaniu, straty, a nawet bankructwo. Ponadto, REIT zazwyczaj kupuje nieruchomości zlokalizowane tylko w określonym obszarze geograficznym, oferując bardzo ograniczoną i lokalną reprezentację rynku nieruchomości.

Problemy te można łatwo rozwiązać inwestując w ETF REITs, czyli notowane na giełdzie fundusze, które posiadają udziały w dużej liczbie spółek z sektora nieruchomości. Fundusze ETF inwestujące w nieruchomości zapewniają maksymalną dywersyfikację, zmniejszone ryzyko i lepsze odwzorowanie globalnych trendów cenowych na rynku nieruchomości.

Najlepsze ETF REIT na giełdach europejskich

Poniżej zebraliśmy 7 najlepszych ETF REIT nieruchomości.

1. iShares European Property Yield UCITS ETF

ISINIE00B0M63284
Kapitalizacja rynkowa870 mln
TER0,40%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaDystrybucja

iShares European Property Yield (ISIN IE00B0M63284, Ticker IPRP) to europejski ETF nieruchomości, tzn. związany wyłącznie z europejskim rynkiem nieruchomości. Indeks ten to FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+, który odwzorowuje fundusze inwestycyjne (REITs) i notowane na giełdzie spółki nieruchomości z rozwiniętych krajów europejskich z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, które osiągają stopę dywidendy w wysokości 2% lub więcej.

W tym ETF znajduje się ponad 60 firm z branży nieruchomości, głównie z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Norwegii i Finlandii. Dominują w nim Niemcy, których łączna waga w ETF wynosi 21%.

Jeśli chodzi o charakterystykę tego ETF, to fundusz ten jest bardzo duży (870 mln euro), metoda replikacji jest fizyczna, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,40%.

Ponieważ jest to dystrybucyjny ETF, wszystkie dywidendy wypracowane przez spółki wchodzące w skład indeksu są okresowo wypłacane inwestorowi, co gwarantuje stały i dość wysoki dochód. W szczególności, dywidendy są wypłacane kwartalnie, a stopa zwrotu z dywidendy wynosi 4,58%.

Komu polecamy? Wszystkim inwestorom zainteresowanym europejskim rynkiem nieruchomości i jednocześnie regularnym dochodem z dywidendy.

Możesz nabyć ten ETF za pośrednictwem XTB, platformy która oferuje duży wybór tego typu usług i niskie prowizje.

2. iShares US Property Yield UCITS ETF

ISINIE00B1FZSF77
Kapitalizacja rynkowa427 mln
TER0,40%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaDystrybucja

Fundusz iShares US Property Yield (ISIN IE00B1FZSF77, Ticker IUSP) jest amerykańskim ETF nieruchomości, co oznacza, że jest on powiązany wyłącznie z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Indeks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ odwzorowuje amerykańskie notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne (REITs) i spółki z sektora nieruchomości, których prognozowana jednoroczna stopa zwrotu z dywidendy wynosi 2% lub więcej.

W tym ETF znajduje się ponad 100 spółek nieruchomościowych, z których niemal wszystkie mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z nich posiadają i wynajmują nieruchomości przemysłowe (magazyny, centra handlowe, biura…), inne natomiast wynajmują hotele lub nieruchomości mieszkalne (mieszkania lub inne budynki mieszkalne).

Fundusz jest dość duży (ponad 420 mln EUR), metoda replikacji jest fizyczna, roczne koszty zarządzania wynoszą 0,40%, a używaną walutą jest dolar (istnieje zatem ryzyko strat z powodu wahań euro/dolar dla inwestora europejskiego).

ETF jest oparty na dystrybucji, tzn. wszystkie dywidendy są wypłacane inwestorom co kwartał. W tym przypadku stopa zwrotu z dystrybucji wynosi 4,03%, a więc oczekiwane dywidendy są nieco niższe niż w poprzednio omawianym ETF.

Za pośrednictwem XTB można kupić ten ETF na giełdzie w Londynie.

3. iShares Asia Property Yield UCITS ETF

ISINIE00B1FZS244
Kapitalizacja rynkowa375 mln
TER0,59%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaDystrybucja

Fundusz iShares Asia Property Yield (ISIN IE00B1FZS244, Ticker IASP) jest azjatyckim ETF nieruchomości, co oznacza, że jest on powiązany wyłącznie z azjatyckim rynkiem nieruchomości. Indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ odwzorowuje fundusze inwestycyjne (REITs) i notowane na giełdzie spółki z sektora nieruchomości w rozwiniętych krajach azjatyckich, których prognozowana roczna stopa dywidendy wynosi 2% lub więcej.

W sumie w skład ETF wchodzi około 130 spółek nieruchomościowych, które mają swoje siedziby głównie w Japonii, Hong Kongu, Australii i Singapurze. Dominuje w nim Japonia, której łączna waga w ETF wynosi 42%.

Fundusz ten jest średniej wielkości (ok. 375 mln euro), metoda replikacji jest fizyczna, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,59% i są nieco wyższe niż w przypadku dwóch poprzednich ETF. Również w tym przypadku istnieje ryzyko walutowe, ponieważ instrumenty bazowe ETF nie są denominowane w euro.

ETF jest oparty na dystrybucji, tzn. wszystkie dywidendy są wypłacane inwestorom co kwartał. W tym przypadku stopa zwrotu z dystrybucji wynosi 3,91%.

Chociaż jest to azjatycki ETF nieruchomościowy, należy pamiętać, że kraje, w których inwestuje, to gospodarki rozwinięte, a nie kraje wschodzące, takie jak Chiny czy Indie. Dzięki temu inwestycja jest nieco mniej opłacalna, ale i bezpieczniejsza.

Również w tym przypadku ETF można kupić za pośrednictwem brokera XTB zarówno na giełdzie w Londynie, jak i Niemczech.

4. iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ISINIE00B1FZS350
Kapitalizacja rynkowa1,14 mld
TER0,59%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaDystrybucja

Przyjrzyjmy się teraz globalnemu funduszowi ETF inwestującemu w REIT notowane w USA, Europie i rozwiniętych krajach azjatyckich. Jest to iShares Developed Markets Property Yield (ISIN IE00B1FZS350, Ticker IWDP).

W tym ETF znajduje się 357 spółek nieruchomościowych, głównie z USA, Japonii, Hongkongu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Singapuru, Kanady, Francji i Szwajcarii. W skrócie, ten ETF zawiera wszystkie spółki z trzech ETF, które oglądaliśmy powyżej, z dodatkiem kilku brytyjskich i kanadyjskich spółek.

Jest to najbardziej zdywersyfikowany REIT ETF ze wszystkich i, naszym zdaniem, najlepszy z globalnych dywidendowych ETF nieruchomościowych. Udział USA w funduszu wynosi 59%, ponieważ spółki amerykańskie mają bardzo wysoką kapitalizację rynkową.

Fundusz ma ogromny rozmiar (około 1,14 mld EUR), metoda replikacji jest fizyczna, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,59%. Ryzyko walutowe w przypadku tego ETF jest częściowe i ogranicza się jedynie do procentu zainwestowanego w spółki z krajów spoza UE.

Również w tym przypadku mamy do czynienia z ETF nieruchomościowym z dywidendami, które są wypłacane inwestorowi kwartalnie. Stopa zwrotu z dystrybucji wynosi obecnie 3,87%.

Zastanawiasz się czy można kupić ETF na XTB? Odpowiedź brzmi: tak. Ten broker online pozwala na zakup iShares Developed Markets Property Yield na giełdzie w Londynie.

5. Amundi ETF FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

ISINLU1437018838
Kapitalizacja rynkowa232 mln
TER0,24%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaAkumulacja

Osoby kupujące ETF REIT nieruchomościowe zazwyczaj oczekują okresowych dywidend, tak jak ktoś, kto inwestuje w nieruchomość na wynajem oczekuje comiesięcznego czynszu od najemców. To właśnie dlatego większość ETF nieruchomościowych jest raczej dystrybucyjna niż akumulująca dywidendy.

Jednak zakup dystrybucyjnego funduszu ETF nie zawsze jest najlepszym wyborem, zwłaszcza jeśli inwestujesz na długi lub bardzo długi okres. Akumulacyjny fundusz ETF automatycznie reinwestuje dywidendy w sam fundusz, zapewniając bardziej efektywną akumulację i większy wzrost zainwestowanych aktywów w długim okresie.

Na zakończenie naszej listy najlepszych ETF nieruchomościowych nie mogło zabraknąć takiego, który umożliwia akumulację dywidendy, a najlepszym tego typu funduszem jest naszym zdaniem Amundi ETF FTSE EPRA NAREIT Global, który charakteryzuje się globalną dywersyfikacją i bardzo niskimi opłatami za zarządzanie (tylko 0,24% rocznie).

W tym ETF znajdują się 376 spółek, a kraje i sektory nieruchomości są praktycznie takie same jak w przypadku iShares Developed Markets Property Yield.

ETF ten ma też pewne wady: w porównaniu do pozostałych 4, które do tej pory widzieliśmy, jest dość mały (ma wielkość 300 mln USD) i młody (powstał w 2016 r.). Co więcej, nie można go kupić za darmo na Degiro i dlatego trzeba będzie zapłacić normalne prowizje za zakup, które u holenderskiego brokera wynoszą stałe 2 euro (+1 euro opłaty manipulacyjnej od transakcji).

Polecamy Amundi ETF FTSE EPRA NAREIT Global, jeśli inwestujesz długoterminowo i wolisz reinwestować wszystkie dywidendy, a nie otrzymywać je okresowo.

6. iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD

ISINIE00BFM6T921
Kapitalizacja rynkowa264 mln
TER0,59%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaAkumulacja

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (ISIN IE00BFM6T921, TICKER SXRA) odzwierciedla indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, który z kolei powiązany jest z REIT i spółkami nieruchomości krajów rozwiniętych, poza Grecją, które mają prognozowany zysk z dywidend na poziomie powyżej 2%.

Fundusz jest średniej wielkości, z kapitalizacją 264 mln euro. Replikacja jest fizyczna, a koszty zarządzania wynoszą 0,59%. Polityka dywidendowa jest akumulacyjna.

W skład ETF wchodzi 357 spółek z przewagą USA (59%). ETF jest bardzo zbliżony do funduszu z czwartej pozycji naszego rankingu, a główną różnicą jest polityka dywidendowa. Jeśli więc wolisz, aby dywidendy były reinwestowane w fundusz, wybierz ten ETF.

7. CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

ISINIE00BMDX0K95
Kapitalizacja rynkowa260 mln
TER0,25%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dywidendowaDystrybucja

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (ISIN IE00BMDX0K95, TICKER GREIT) to średniej wielkości fundusz ETF replikujący indeks FTSE EPRA Nareit Developed Green. Indeks ten odzwierciedla wyniki największych spółek działających na rynku nieruchomości z krajów rozwiniętych. Dobór spółek jest na podstawie oceny zrównoważonego rozwoju.

Dywidendy dystrybuowane są w trybie trymestralnym, koszty zarządzania są niskie i wynoszą tylko 0,25% rocznie. Replikacja jest fizyczna.

W skład ETF wchodzi 338 spółek z przewagą USA (61%). Kolejne kraje to Japonia, Hong Kong, Kanada, Australia, Wielka Brytania.

ETF REIT: giełda amerykańska

Patrząc za ocean, najpopularniejsze i najbardziej płynne ETF nieruchomości to z pewnością te notowane na amerykańskiej giełdzie, które można kupić za pośrednictwem brokera eToro. Przyjrzyjmy się wspólnie niektórym z nich.

1. Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) jest najbardziej popularnym, płynnym i przystępnym cenowo funduszem ETF nieruchomości na świecie. Z rekordową kapitalizacją 31 miliardów dolarów i opłatą za zarządzanie wynoszącą zaledwie 0,12% rocznie, w najlepszy możliwy sposób odwzorowuje rynek nieruchomości w całej Ameryce Północnej.

Możesz kupić ten ETF nieruchomości bez prowizji dzięki brokerowi online eToro.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

2. Real Estate Select Sector SPDR

Doskonałą alternatywą dla Vanguard na amerykańskim rynku akcji w celu uzyskania ekspozycji na amerykański rynek nieruchomości jest Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE), zarządzany przez State Street Global Advisors.

Kapitalizacja tego funduszu ETF wynosi 4,45 mld USD, roczna opłata za zarządzanie 0,10%, liczba uwzględnionych w nim spółek wynosi 32, a polityka dystrybucji dywidendy jest prowadzona raz na kwartał. Możesz nabyć go bez prowizji poprzez eToro.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

3. SPDR Dow Jones REIT ETF

SPDR Dow Jones Reit ETF (RWR) jest jednym z najdłużej działających na rynku ETF REIT. Jego kapitalizacja wynosi 1,38 mld USD, a roczne koszty zarządzania są nieco wyższe niż w przypadku 2 amerykańskich funduszy ETF inwestujących w nieruchomości, które analizowaliśmy powyżej, ale nadal są bardzo dobre (0,25%).

Jest on oparty na Dow Jones U.S. Select REIT Index, który jest doskonałym benchmarkiem dla bezpośrednich inwestycji w amerykańskie nieruchomości. W jego ramach znajduje się 113 spółek, zróżnicowanych sektorowo: reity przemysłowe/biurowe (37%), reity mieszkaniowe (26%), reity self-storage (10%).

Ten ETF nieruchomościowy wypłaca dywidendę, a jego rentowność dystrybucji wynosi 3,90%, co jest dość wysokim wynikiem. Możesz nabyć go bez prowizji poprzez eToro.

*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

ETF REIT nieruchomości: dotychczasowe stopy zwrotu

Patrząc na całokształt, wartości nieruchomości zawsze idą w górę. Zasada ta może zostać złamana w krótkim okresie lub w przypadku analizy nieruchomości w jednym kraju, ale w dłuższym horyzoncie czasowym i na poziomie międzynarodowym jest tak w rzeczywistości zawsze.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości (obejmująca czynsze i wzrost wartości nieruchomości) jest porównywalna do stopy zwrotu z akcji i jest znacznie wyższa niż z obligacji czy towarów.

Poniższy wykres przedstawia porównanie stóp zwrotu osiągniętych w latach 1997-2021 na rynku amerykańskim przez 3 różne klasy aktywów: akcje, REIT nieruchomościowe i obligacje. REIT rosły w średnim tempie 9,41% rocznie, czyli mniej więcej tyle samo co akcje (9,60%) i znacznie więcej niż obligacje (4,85%).

etf reits nieruchomosci

Inwestowanie w ETF REITs jest świetnym sposobem na dodanie nieruchomości do swojego portfela i oferuje bardzo obiecujące zyski, ale z bardzo wysoką zmiennością i ryzykiem.

Jak widzieliśmy, jeśli chcesz kupić ETF nieruchomościowe, możesz to zrobić wygodnie za pośrednictwem XTB, Degiro lub eToro. Zachęcamy jednak również do dywersyfikacji portfela o inne, mniej ryzykowne klasy aktywów, które będą działać jak bufor w przypadku kryzysów gospodarczych lub nieoczekiwanych zdarzeń.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY

Ocena: 9,3/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 9/10

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Ocena: 8,7/10

*77% inwestujących w CFD traci
5/5 - (5 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.