ETF Rosja: działanie i wybór najlepszych

15
ETF Rosja

Szukasz informacji na temat najlepszych ETF na Rosję dostępnych na europejskiej lub amerykańskiej giełdzie? Trafiłeś we właściwe miejsce!

W tym artykule zobaczymy szczegółowo jak działają ETF Rosja, na jakich indeksach rynkowych są oparte, jakie są największe spółki wchodzące w ich skład oraz jakie są ich dotychczasowe wyniki i przewidywania na najbliższe lata.

Ponadto pokażemy ci najlepsze ETF na rynek rosyjski, które są obecnie notowane na różnych giełdach europejskich i światowych, oraz jak je kupić w praktyce dzięki brokerom online XTB, Degiro lub eToro.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY
4.8/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.7/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.6/5
*67% inwestujących w CFD traci

ETF Rosja: najlepsze na europejskich giełdach

Przyjrzyjmy się paru najlepszym akcyjnym funduszy ETF Russia, analizując niektóre z ich głównych cech i porównując je ze sobą.

1. Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF, oznaczony kodem ISIN LU1923627092 i tickerem RUS, jest prawdopodobnie najpopularniejszym rosyjskim ETF dostępnym na europejskiej giełdzie. Można go znaleźć u brokera Degiro.

Indeksem referencyjnym jest MSCI Russia IMI Select GDR, który replikuje szeroki wybór akcji lub GDR spółek rosyjskich. Metoda replikacji jest syntetyczna, tzn. ETF nie kupuje fizycznie akcji, lecz wykorzystuje kontrakty SWAP, aby zagwarantować zwrot równy zwrotowi z indeksu.

Fundusz ten został uruchomiony w 2006 r., jest więc bardzo dojrzały, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi około 300 mln euro, co czyni go najbardziej płynnym i najczęściej notowanym ETF na rynek rosyjski w Europie.

Polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny (fundusz nie wypłaca dywidend inwestorom, gdyż są one automatycznie reinwestowane w kolejne tytuły uczestnictwa ETF), a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,65% zainwestowanego kapitału.

2. iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

Fundusz iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) – oznaczony kodem ISIN IE00B5V87390 i tickerem CSRU – to drugi po Lyxorze najpopularniejszy rosyjski ETF notowany na europejskich giełdach. Można go znaleźć na XTB.

Indeksem referencyjnym jest MSCI Russia, który odtwarza wyniki tylko 17 rosyjskich spółek o najwyższej kapitalizacji. W tym przypadku metoda replikacji jest bezpośrednia, tzn. fundusz fizycznie kupuje akcje tych spółek w odpowiednich proporcjach.

ETF ten istnieje od 2010 roku i ma tylko nieznacznie niższą kapitalizację niż Lyxor. Polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,65%.

Patrząc na wykres można stwierdzić, że wyniki tego ETF są dość zbliżone do poprzedniego, gdyż główne replikowane spółki i przypisane im wagi są mniej więcej takie same, mimo że indeks odniesienia jest inny (Lyxor jest nieco bardziej zdywersyfikowany). Rosyjski ETF można kupić za pośrednictwem brokera XTB.

3. Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C, oznaczony kodem ISIN LU0322252502 i tickerem XMRC, to kolejny akcyjny fundusz ETF Rosja notowany na wszystkich głównych giełdach europejskich i dostępny na Degiro.

W przypadku tego ETF indeks referencyjny jest inny, choć należy on do rodziny MSCI. Indeks MSCI Russia 25% Capped odwzorowuje wyniki rosyjskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, obejmując łącznie 23 składniki. Natomiast składniki, których waga jest większa niż 25%, są ważone codziennie maksymalnie na poziomie 22,5%, a kwartalnie maksymalnie na poziomie 20%.

Wyniki tego funduszu ETF były w ostatnich latach niemal identyczne jak pozostałych dwóch ETF, ale tylko dlatego, że żadna ze spółek w indeksie nigdy nie osiągnęła wagi większej niż 25%. Obecnie, na przykład, najbardziej dokapitalizowaną spółką jest Sberbank, z wagą 17%.

ETF ten istnieje od 2007 r., a jego kapitalizacja jest mniejsza niż dwóch poprzednich i wynosi 120 mln euro. Replikacja jest syntetyczna, polityka dywidend jest akumulacyjna, a koszty roczne wynoszą 0,65%. Można go kupić na Degiro.

4. Russia ETF VanEck Vectors

Spoglądając na chwilę za ocean, znajdziemy największy ETF Rosja na świecie. Russia ETF VanEck Vectors, który można rozpoznać po tickerze RSX, jest notowany na amerykańskiej giełdzie i można go nabyć bez prowizji za pośrednictwem brokera eToro.

Indeks benchmarkowy, MVIS Russia, śledzi wyniki głównych spółek notowanych w Rosji, jak również tych notowanych poza Rosją, które uzyskują co najmniej 50% swoich przychodów z Rosji. Łączna liczba spółek wchodzących w skład indeksu wynosi 27, a maksymalna waga przypisana pojedynczej spółce wynosi 8% całości.

W ten sposób ETF ten jest znacznie lepiej zdywersyfikowany niż 3 analizowane przez nas wcześniej europejskie ETF, nawet przy zmniejszeniu udziału sektora energetycznego, który miał zbyt dużą wagę w pozostałych indeksach.

Fundusz istnieje od 2007 roku i ma rekordową kapitalizację prawie 2 miliardów dolarów, co czyni go najbardziej płynnym ze wszystkich. Roczne koszty zarządzania wynoszą 0,65%, a ETF można kupić za pośrednictwem eToro (znajdziesz go tutaj), zarówno na rachunku rzeczywistym, jak i na rachunku demo, dzięki któremu możesz sprawdzić się bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy.

*67% inwestorów inwestujących w kontrakty CFD u tego dostawcy traci pieniądze

ETF Rosja: jak one działają?

ETF (exchange-traded funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzorowanie indeksu wzorcowego i są notowane na giełdzie w taki sam sposób jak akcje i obligacje.

Istnieją fizycznie replikujące ETF, które bezpośrednio kupują akcje wchodzące w skład indeksu, oraz syntetycznie replikujące ETF, które wykorzystują kontrakty SWAP w celu zagwarantowania stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu.

Dywidendy mogą być wypłacane inwestorom lub reinwestowane w sam fundusz. Ta ostatnia opcja (polityka akumulacyjna) jest bardziej odpowiednia dla inwestorów długoterminowych, ponieważ na ich korzyść można wykorzystać procent składany.

Ogólnie rzecz biorąc, ETF są doskonałym sposobem na inwestowanie na rynku akcji, ponieważ zapewniają wysoki poziom dywersyfikacji i płynności przy bardzo niskich kosztach. ETF pozwalają także na szybkie i efektywne inwestowanie w określone sektory lub kraje, nawet jeśli spółki notowane w danym kraju lub sektorze są mało popularne lub trudne do znalezienia na giełdzie (jak w przypadku spółek rosyjskich).

etf na rynek rosyjski

ETF na Rosję to fundusze, które replikują wyniki indeksu rosyjskiego rynku akcji, takiego jak MSCI Russia lub MVIS Russia, lub innych indeksów wtórnych, zazwyczaj również należących do rodziny indeksów MSCI.

Ponieważ gospodarka rosyjska jest skoncentrowana głównie na ogromnych zasobach naturalnych (gaz ziemny i złoża ropy naftowej), akcyjne ETF na rynek rosyjski również odzwierciedlają tę cechę, a ich skład jest silnie ukierunkowany na sektor energetyczny, który stanowi od 35% do 55% całości.

ETF Rosja: skład

Oto główne spółki, które możemy znaleźć w ETF na Rosję (ponieważ są one częścią indeksu MSCI Russia):

  • Gazprom – rosyjski koncern energetyczny częściowo kontrolowany przez państwo z siedzibą w wieżowcu Lachta-centr w Sankt Petersburgu. Jest to największa rosyjska firma pod względem obrotów.
  • Sberbank – rosyjska państwowa spółka bankowo-finansowa z siedzibą w Moskwie. Zdecydowanie największy bank w Federacji Rosyjskiej i Europie Wschodniej.
  • LUKoil – największa rosyjska firma naftowa i jedna z największych na świecie. Zajmuje również drugie miejsce na świecie wśród firm posiadających największe rezerwy ropy naftowej (za ExxonMobil).
  • Norilsk Nickel – rosyjska firma górnicza i hutnicza założona w 1993 roku, jeden z największych na świecie producentów niklu i palladu.
  • Novatek – największy w Rosji niezależny producent skroplonego gazu ziemnego i siódmy na świecie pod względem wielkości produkcji.
  • Tatneft – rosyjska spółka naftowo-gazowa założona w 1950 roku. Jest piątą co do wielkości spółką naftową w Rosji i ósmą co do wielkości spółką giełdową w Rosji pod względem kapitalizacji rynkowej.

Tylko te sześć spółek stanowi ponad 70% składu klasycznego rosyjskiego funduszu ETF opartego na indeksie MSCI Russia. W przypadku ETF opartych na bardziej zdywersyfikowanych indeksach, takich jak MVIS Russia, waga spółek jest mniejsza.

Kolejnym ważnym aspektem do rozważenia jest waluta. Ponieważ wartość rynkowa rosyjskich spółek jest wyrażona w rublach, ETF na Rosję są również automatycznie narażone na ryzyko kursowe między euro a rublem.

Niezależnie od tego, czy oficjalną walutą, w której denominowany jest ETF, jest euro czy dolar, będziesz narażony na ryzyko walutowe, ponieważ instrument bazowy twojej inwestycji denominowany jest w rublach. Oznacza to, że kiedy rubel umacnia się w stosunku do euro, osiągasz zysk. Gdy euro umacnia się w stosunku do rubla, ponosisz stratę i wartość ETF spada.

Czy warto inwestować w ETF Rosja?

Porozmawiajmy teraz o tym, czy warto inwestować w ETF na rynek rosyjski w 2021 roku. Jakie są perspektywy wzrostu dla rosyjskiego rynku akcji? A jak wyglądają obecne poziomy cen ETF?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że Rosja jest największym krajem na świecie i jest uważana za gospodarkę wschodzącą o ogromnym potencjale wzrostu. Bardzo ucierpiała jednak w wyniku kryzysu gospodarczego z 2008 r., a stopy wzrostu jej PKB są obecnie niższe niż w innych krajach wschodzących.

Jako kraj w znacznym stopniu uzależniony od eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej, jego gospodarka znajduje się pod silnym wpływem zmian cen i popytu na te towary. Tak też było w czasie pandemii Covid-19, kiedy to załamanie cen ropy spowodowało gwałtowny spadek zysków wielkich koncernów, a tym samym wartości ETF na Rosję.

Obecnie rząd dał jasno do zrozumienia, że musi od tego odejść i wspiera także inne sektory, ale na razie inwestor kupujący ETF na rosyjskim rynku akcji musi mieć świadomość, że oprócz stawiania na rosyjską gospodarkę, stawia również na sektor energetyczny.

Innym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest zmienność kursu rubla, co z kolei sprawia, że inwestycja jest bardzo zmienna. Z tych wszystkich powodów inwestowanie w ETF na Rosję jest z pewnością ryzykowne, choć potencjalnie bardzo zyskowne.

Analizując ceny funduszy ETF, od razu zauważamy, że zmienność w ostatnich latach była ekstremalna. Do początku 2020 roku MSCI Russia radził sobie wyjątkowo dobrze, z +50% w samym 2019 roku. Następnie, z powodu Covid-19, nastąpił 40-procentowy spadek, który został szybko odzyskany do końca roku. W 2021 r. indeks osiągnął nowe rekordy wszech czasów, kontynuując prawdziwie trwały wzrost.

Fundamenty ETF Rosja są doskonałe, z dobrym wskaźnikiem P/E i solidną stopą zwrotu z dywidendy na poziomie 6%. Te ETF są z pewnością wartościowymi ETF, potencjalnie niedocenianymi i z doskonałymi perspektywami wzrostu i zysków dla inwestora. Wszystko to jednak odbywa się kosztem wysokiego ryzyka i dużej zmienności.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY
4.8/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.7/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.6/5
*67% inwestujących w CFD traci