ETF utilities: najlepsze na europejskich giełdach

313
etf utilities

Jeśli szukasz najlepszych funduszy ETF utilities na rynku, jesteś we właściwym miejscu!

W tym przewodniku pokażemy ci, czym są ETF utilities i w które z nich możesz inwestować. Szczegółowo zbadamy, jak działają te instrumenty finansowe, aby dać ci jasny obraz tego, jaki rodzaj zwrotu możesz z nich uzyskać.

Zaczniemy od krótkiego omówienia instrumentów typu utility, a następnie przejdziemy bezpośrednio do rzeczywistych instrumentów dostępnych obecnie na rynku ETF.

ETF utilities: informacje zbiorcze

📖 Co to takiego?Fundusze indeksowe notowane na giełdzie, które zapewniają ekspozycję na rynek akcji spółek użyteczności publicznej
🔝 Które są najlepsze?Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C, Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF – Acc (EUR), Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A)
📈 Gdzie je kupić?Degiro, eToro lub XTB

ETF utilities: czym są?

Fundusze ETF utilities (Exchange-Traded Fund Utilities) to pasywne, notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne. Ich celem jest śledzenie wyników indeksu akcji sektora – w tym przypadku sektora użyteczności publicznej. Sektor użyteczności publicznej obejmuje spółki świadczące podstawowe usługi publiczne, takie jak:

  • energia elektryczna;
  • gaz;
  • woda;
  • telekomunikacja.

Fundusze ETF utilities umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na sektor usług użyteczności publicznej bez konieczności wybierania i kupowania poszczególnych akcji spółek z tego sektora. Fundusze te zazwyczaj replikują wyniki jednego z tych dwóch indeksów: MSCI World Utilities i S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities.

Przede wszystkim wyjaśnijmy zatem, w jaki sposób skonstruowane są oba wspomniane powyżej indeksy. W istocie to właśnie stanowi różnicę. Oto skład i lokalizacja geograficzna spółek wchodzących w ich skład:

MSCI World Utilities

W skład indeksu MSCI World Utilities wchodzą spółki działające w sektorze użyteczności publicznej w 23 różnych krajach, z przewagą spółek amerykańskich (62% portfela) i sektora energii elektrycznej (60% całości).

etf utilities world

Waga spółek w indeksie opiera się na ich kapitalizacji rynkowej. W związku z tym większe spółki mają większą wagę w indeksie niż mniejsze.

etf utilities spolki

10 największych spółek odpowiada za ponad 50% wyników indeksu i są to głównie spółki związane z energią. Należą do nich na przykład włoski ENEL i hiszpańska Iberdrola.

Indeks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities

Indeks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities składa się z wybranych dużych i średnich spółek z sektora użyteczności publicznej z rynków rozwiniętych, z wyjątkiem Korei.

Co więcej, opiera się on na kryteriach zrównoważonego rozwoju. To oznacza, że spółki wchodzące w jego skład oceniono pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, oprócz tradycyjnych cech finansowych.

etf utilities kraje

Inaczej niż wcześniej, indeks ten uwzględnia spółki z jednego sektora referencyjnego: usług. Stany Zjednoczone pozostają głównym krajem pochodzenia tych spółek, choć odsetek ten jest mniejszy niż w przypadku indeksu MSCI World Utilities.

etf utilities spolki

Z pewnością jest to interesujący indeks dla tych, którzy wspierają najbardziej etyczne firmy pod względem zrównoważonego rozwoju i tych, którzy przewidują, że będą one wiodły prym w przyszłości. Więcej o ETF-ach związanych ze zrównoważonym rozwojem, znajdziesz tutaj.

Najlepsze ETF utilities na europejskich giełdach

Poniżej znajduje się wybór 3 najlepszych funduszy ETF.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

ISINIE00BM67HQ30
Kapitalizacja rynkowa144 mln
TER0.25%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dystrybucjiAkumulacja

Uruchomiony w maju 2016 r. ETF jest zarządzany przez Xtrackers (IE) Plc, spółkę specjalizującą się w zarządzaniu globalnymi ETF-ami notowanymi na giełdzie. Ten ETF replikuje wyniki indeksu MSCI World Utilities i automatycznie reinwestuje wpływy. Pobiera roczną opłatę za zarządzanie, która jest kosztem inwestowania w ETF, w tym przypadku 0,25%, a więc raczej niewiele.

etf utilities energy

Indeks wykazuje bardzo znaczący wzrost od 2018 r., pomimo zatrzymania w 2020 r. z powodu pandemii. Skład portfela jest zorientowany głównie na sektor energetyczny lub „Electric Utilities”. W jego ramach znajdują się bardzo duże spółki, takie jak NEXTERA ENERGY, IBERDROLA, ENEL i wiele innych.

Drugim najważniejszym sektorem jest sektor multi-utilities. Są to firmy działające zarówno w sektorze infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, jak i utylizacji odpadów.

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF – Acc (EUR)

ISINLU0533034558
Kapitalizacja rynkowa38 mln
TER0.30%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dystrybucjiAkumulacja

Uruchomiony w sierpniu 2010 r. ETF jest zarządzany przez Lyxor Asset Management, francuską spółkę zarządzającą aktywami. Ten ETF replikuje wyniki indeksu MSCI World Utilities i automatycznie reinwestuje wpływy jak poprzednio. Pobiera nieco wyższą roczną opłatę za zarządzanie – w wysokości 0,30%.

To, co zmieniło się w porównaniu z poprzednim funduszem, to nie tyle spółki, co skład geograficzny. USA nadal jest na pierwszym miejscu, ale z mniejszą wagą niż wcześniej. Kolejne są Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy, które również mają nieco niższą wagę, więc można powiedzieć, że dywersyfikacja jest większa.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A)

ISINIE000PMX0MW6
Kapitalizacja rynkowa29 mln
TER0.18%
ReplikacjaFizyczna
Polityka dystrybucjiAkumulacja

Ten ETF Utilities jest bardzo świeży: uruchomiono go we wrześniu 2022 roku. Warto go jednak rozważyć, ponieważ jako jedyny replikuje indeks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. W związku z tym pozwala również na przyjęcie zrównoważonej strategii inwestycyjnej.

Jak widać na początku, jego skład geograficzny jest jeszcze bardziej zdywersyfikowany, z USA na poziomie 37% i Wielką Brytanią, Hiszpanią, Włochami około 10%. Ze względu na to, że jest to nowa spółka, trudno jest przewidzieć jej przyszłe wyniki. Jednak w nadchodzących latach może ona podążać za trendem zielonej transformacji napędzanym przez UE i USA i czerpać korzyści z interesującego wzrostu.

Czy warto inwestować w ETF utilities?

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej uważa się za atrakcyjną inwestycję, ponieważ będąc spółkami działającymi w sektorze publicznym, zakłada się, że mogą one polegać na stałych zyskach, a tym samym zapewnić pewną stabilność wartości akcji.

Co więcej, wiele spółek z sektora użyteczności publicznej wypłaca swoim akcjonariuszom regularne i stabilne dywidendy. Może to być zaletą dla inwestorów zainteresowanych generowaniem stałego dochodu z inwestycji.

Alternatywy dla ETF utilities

Alternatywnie, jeśli nie chcesz inwestować w ETF, możesz kupić akcje poszczególnych spółek energetycznych, być może celując w te najbardziej obiecujące lub te, które okazały się bardziej stabilne i bezpieczne w czasie.

Oto lista najlepszych naszym zdaniem spółek energetycznych:

Duke Energy Corporation (DUK) – amerykańska spółka zajmująca się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Firma działa głównie w Stanach Zjednoczonych i dostarcza energię do ponad 7,7 miliona klientów.

Dominion Energy, Inc. (D) – amerykańska spółka zajmująca się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i gazu ziemnego. Świadczy usługi energetyczne klientom indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym w Stanach Zjednoczonych. Podstawowa działalność Dominion Energy obejmuje wytwarzanie energii z różnych źródeł, w tym węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej i źródeł odnawialnych, jak energia słoneczna i wiatrowa.

Southern Company (SO) – amerykańska spółka będąca właścicielem i operatorem elektrowni, infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej w celu dostarczania energii do klientów. Angażuje się również w dostarczanie niezawodnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii, dążąc do zmniejszenia wpływu na środowisko i promując efektywność energetyczną.

NextEra Energy, Inc. (NEE) – koncentruje się na wytwarzaniu czystej i zrównoważonej energii, z silnym naciskiem na źródła odnawialne, jak energia słoneczna i wiatrowa. Firma posiada i obsługuje dużą flotę obiektów energii odnawialnej w USA, w tym elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne.

Exelon Corporation (EXC) – spółka ta jest głównym graczem w amerykańskim sektorze energetycznym. Jest właścicielem i operatorem szerokiej gamy obiektów energetycznych, w tym elektrowni jądrowych, węglowych, słonecznych i wiatrowych.

Consolidated Edison, Inc. (ED) – jedna z największych na świecie firm użyteczności publicznej. Obsługuje rozległą sieć przesyłową i dystrybucyjną w celu dostarczania klientom energii elektrycznej i gazu ziemnego. Oferuje również usługi w zakresie efektywności energetycznej, doradztwo i programy ukierunkowane na zrównoważony rozwój w celu promowania odpowiedzialnego zużycia energii i zmniejszenia wpływu na środowisko.

3.5/5 - (2 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.