ETF value: co to jest i cztery najlepsze na giełdach europejskich

1264
etf value

Czy słyszałeś o tak zwanym czynniku Value w inwestycjach ETF i chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Czy szukasz najlepszych ETF value notowanych na europejskich giełdach? Jesteś we właściwym miejscu!

W tym artykule zobaczymy szczegółowo, czym są i jak działają ETF value, jakie mają cechy, jakie zawierają spółki i czy warto w nie inwestować w 2022 roku.

Pokażemy ci również najlepsze ETF-y na spółki typu value dostępne obecnie na głównych giełdach międzynarodowych, wyjaśniając jak w praktyce kupować je za pośrednictwem brokerów Degiro i eToro, najwygodniejszych obecnie serwisów do inwestowania w ETF-y.

FUNDUSZE ETF – NAJLEPSI BROKERZY
4.8/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.7/5
*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
4.6/5
*79% inwestujących w CFD traci

Najlepsze ETF Value na giełdach europejskich

Inwestycje w spółki wartościowe zyskały na przestrzeni lat ogromną popularność. Dlatego też powstało wiele funduszy ETF value, z których każdy oferuje inny rodzaj akcji: small caps, akcje europejskie, akcje amerykańskie, akcje krajów wschodzących…

W kolejnych akapitach, aby ułatwić ci wybór, przedstawimy 4 najlepsze ETF value dostępne na giełdach europejskich.

1. iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Fundusz iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BP3QZB59, Ticker IWVL) to z pewnością najpopularniejszy i najbardziej zdywersyfikowany fundusz ETF Value, w jaki może zainwestować europejski inwestor. Można go znaleźć na Degiro.

Indeksem wzorcowym jest renomowany MSCI World Enhanced Value, który replikuje akcje value z rynków rozwiniętych na całym świecie. Wybór akcji opiera się na czynniku wartości trzech zmiennych: wartość księgowa, wartość oczekiwanych zysków oraz wartość operacyjnych przepływów pieniężnych firmy. Waga każdego sektora w indeksie jest równa wadze tego sektora w MSCI World.

Fundusz istnieje od 2014 roku i jest notowany na wszystkich głównych giełdach europejskich. Posiada bardzo dużą kapitalizację rynkową, koszty zarządzania na poziomie 0,30% w skali roku, metodę replikacji fizycznej oraz politykę akumulacji dywidendy.

Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą poznać logikę value investing z globalną ekspozycją geograficzną ograniczoną do akcji dużych spółek notowanych w krajach rozwiniętych (a więc z wyłączeniem rynków wschodzących i spółek o małej kapitalizacji).

2. Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Główną alternatywą dla iShares jest Xtrackers (ISIN IE00BL25JM42, Ticker XDEV) – inny ETF oparty na indeksie MSCI World Enhanced Value i notowany na wszystkich głównych giełdach europejskich.

Fundusz istnieje od 2014 roku, jest mniej kapitalizowany niż iShares, ale i roczne koszty zarządzania są nieco niższe (0,25%). Również w tym przypadku metoda replikacji jest fizyczna, a dywidendy są automatycznie reinwestowane w ramach funduszu, bez ich dystrybucji do inwestorów (polityka akumulacji dywidend).

Ponieważ indeks referencyjny jest taki sam jak w przypadku iShares, wyniki tych dwóch instrumentów finansowych są niemal identyczne. Inwestuje się w około 400 firm, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i wszystkich innych krajów wysoko rozwiniętych.

3. iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Z kolei iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BQN1K901, WKN A12DPP) jest bardziej specyficznym ETF-em. Inwestuje on wyłącznie w europejskie akcje value według indeksu MSCI Europe Enhanced Value.

Wybór akcji opiera się na czynniku wartości o trzech zmiennych: cena do wartości księgowej, cena-oczekiwane zyski oraz wartość spółki-operacyjne przepływy pieniężne. Waga każdego sektora w indeksie jest równa wadze tego sektora w MSCI Europe.

Ten ETF value istnieje od 2015 r., ma bardzo wysoką kapitalizację, roczne koszty zarządzania na poziomie 0,25%, metodę replikacji fizycznej i politykę akumulacji dywidendy.

W porównaniu z dwoma instrumentami finansowymi analizowanymi powyżej, ten ETF nie ma ryzyka kursowego, ponieważ inwestuje tylko w akcje europejskie (Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Dania…) i brytyjskie.

4. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ISIN IE00BSPLC413, Ticker ZPRV) jest funduszem ETF inwestującym w amerykańskie spółki o małej kapitalizacji, które są obecnie uważane za słabo wycenione. Czynnikami badanymi w ramach analizy fundamentalnej są: sprzedaż, zyski, wpływy gotówkowe oraz wartość księgowa.

Ten ETF został uruchomiony w 2015 r. i ze słabym wzrostem aż do 2020 r. i silnym załamaniem podczas pierwszej fali pandemii Covid-19. Odbił się jednak wyjątkowo dobrze w latach 2020-2021, a trend wzrostowy wydaje się nie słabnąć.

Metoda replikacji tego ETF-u jest fizyczna, polityka dywidendowa jest akumulacyjna, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,30%. Łączna liczba spółek, w które zainwestujesz, wybierając ten ETF, to ok. 1500, z czego wszystkie są amerykańskie i relatywnie niewielkie (o kapitalizacji poniżej 2 mld USD).

Giełda amerykańska ETF Value

Obok ETF-ów notowanych na giełdach europejskich, które można wygodnie kupić za pośrednictwem brokera Degiro, istnieje wiele innych notowanych na giełdzie amerykańskiej, którymi europejscy inwestorzy mogą handlować również za pośrednictwem brokera eToro. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  • Vanguard S&P 500 Value ETF (Ticker VOOV): fundusz ETF inwestujący w spółki value wchodzące w skład słynnego indeksu S&P 500. Są to więc akcje amerykańskie o dużej kapitalizacji, które jednak zachowują parametry value. Koszty zarządzania wynoszą tylko 0,10% rocznie.
  • Vanguard Value ETF (Ticker VTV): ETF podobny do poprzedniego, gdyż inwestuje w amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji, ale tym razem wybrane w ramach innego indeksu (CRSP US Large Cap Value Index). Koszty zarządzania w tym przypadku wynoszą zaledwie 0,04% rocznie.
  • iShares Russell 2000 Value ETF (Ticker IWN) – fundusz ETF replikujący akcje małych amerykańskich spółek uznawanych za spółki value. W szczególności pod uwagę brane są spółki wartościowe wchodzące w skład Russel 2000 Index, najpopularniejszego indeksu amerykańskich spółek o małej kapitalizacji.

*79% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

ETF spółki value: co to takiego

ETF value to otwarte fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, które replikują wyniki indeksu akcji wartościowych zawierającego spółki, które są obecnie niedowartościowane w stosunku do ich wartości wewnętrznej, opartej na takich parametrach jak cena/zysk (P/E) i cena/wartość księgowa (P/BV):

  • Wskaźnik P/E jest obliczany jako stosunek aktualnej ceny akcji do zysku spółki na akcję (zazwyczaj bierzemy te z ostatnich 12 miesięcy i dzielimy przez liczbę akcji pozostających w obrocie). Wartość P/E na poziomie 15-20 jest uważana za normalną. Jeśli jest wyższa (około 27-30), zwykle wskazuje na przewartościowane akcje. Wartości w okolicach 10 lub niższe są poszukiwane przez analityków, ponieważ wskazują na papiery niedowartościowane przez rynek, które mogą mieć dobry wzrost cen.
  • Wskaźnik P/BV oblicza się jako stosunek wartości rynkowej wszystkich akcji danej spółki do ich rzeczywistej wartości księgowej (wartość aktywów spółki wykazana w bilansie). Wartość rynkowa spółki w rzeczywistości prawie nigdy nie odpowiada jej wartości księgowej. Jest ona zazwyczaj wyższa, zwłaszcza w przypadku spółek technologicznych, o dużych perspektywach wzrostu lub bardzo popularnych wśród inwestorów. Silny popyt na akcje danej spółki ze strony inwestorów może zawyżać ceny i podnosić wskaźnik P/BV do wartości nawet powyżej 10 (tak jest np. w przypadku Apple czy Microsoftu).

Dlatego też ETF Value unikają spółek „przewartościowanych” na podstawie parametrów analizy fundamentalnej, inwestując wyłącznie w potencjalnie zyskowne spółki o wskaźnikach P/E bliskich 10 i P/BV bliskich 1.

W szczególności indeksy akcji value (a tym samym oparte na nich fundusze ETF) automatyzują proces inwestowania w akcje wartościowe. Wybierają i kupują one najbardziej niedowartościowane spółki na podstawie wcześniej ustalonych parametrów, a w zamian usuwają z portfela te, które w międzyczasie powróciły do wyższej wyceny rynkowej.

Kupując Value ETF inwestorzy mogą być pewni, że w ich portfelu zawsze znajdą się spółki value, bez konieczności samodzielnego przeprowadzania żmudnych analiz i ciągłego monitorowania rynku. Wysoka dywersyfikacja ETF-ów pozwala także ograniczyć specyficzne ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze spółki.

ETF value kontra ETF growth

Value investing to filozofia inwestycyjna, która polega na poszukiwaniu wartości wewnętrznej w spółkach i opiera się na założeniu, że aktualnie „niedowartościowane” akcje prędzej czy później podrożeją, dając zarobić inwestorowi, który kupił je w odpowiednim momencie.

Poza tym, że są tanie, akcje value mają również umiarkowane perspektywy przyszłego wzrostu, ponieważ są to zazwyczaj spółki o stabilnej i dojrzałej działalności, w przypadku których nie oczekuje się żadnych większych pozytywnych niespodzianek w nadchodzących latach. Nie oznacza to, że zyski spółek value nie mogą nadal rosnąć, ale z pewnością będą rosły wolniej niż akcje growth, które są przeciwieństwem tej kategorii.

Znanymi przykładami spółek typu value, które z pewnością znajdziemy w ETF-ach w 2022 roku, są m.in: Intel, At&T, Toyota, British American Tobaco, Hitachi, Novartis, Siemens, Sanofi, Bayer, Daimler i BNP Paribas.

Przeciwną filozofią do inwestowania w wartość jest inwestowanie we wzrost, które koncentruje się na spółkach o gorszej wartości księgowej, ale o znacznie lepszych perspektywach wzrostu zysków. Logika inwestorów „growth” zakłada, że najlepsze, najbardziej innowacyjne i najbardziej obiecujące firmy będą rosły coraz szybciej i szybciej. Nie ma więc znaczenia, czy są one obecnie przewartościowane. Za kilka lat mogą być jeszcze bardziej przewartościowane, albo ich zyski mogą wzrosnąć tak bardzo, że będą warte jeszcze więcej niż teraz.

Akcje wzrostowe (growth) to zazwyczaj spółki technologiczne, które nie przynoszą dużych zysków i prawie nigdy nie wypłacają dywidend, ponieważ reinwestują wszystko w biznes, aby rosnąć coraz szybciej. Są one z pewnością bardzo ryzykowne, gdyż ich wysoka wycena rynkowa zależy od wyjątkowej oczekiwanej dynamiki wzrostu zysków. Jeśli w przyszłości ten wzrost się nie zmaterializuje, cena akcji gwałtownie spadnie.

Słynne przykłady firm typu growth w 2022 roku to Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Facebook, Google, Visa, Mastercard i Nvidia. W skrócie. Obecnie prawie wszystkie amerykańskie akcje wchodzące w skład indeksu Nasdaq 100 są uważane za akcje wzrostowe, więc aby podążać za tą logiką inwestycyjną, wystarczy kupić ETF na Nasdaq.

5/5 - (2 votes)