Inwestycje alternatywne: przykłady, rodzaje i możliwości

548
Szukasz inwestycji alternatywnych do tradycyjnych? Chcesz wiedzieć jak zdywersyfikować swój portfel o niekonwencjonalne aktywa lub tzw. alternatywne fundusze inwestycyjne? Jesteś we właściwym miejscu! Świat finansów bardzo się zmienił w ostatnich latach. Podczas gdy wcześniej indywidualny oszczędzający mógł inwestować swoje pieniądze jedynie w akcje, obligacje i fundusze rynku pieniężnego, technologia i Internet umożliwiły obecnie dostęp do wielu alternatywnych inwestycji o doskonałym stosunku ryzyka do zysku. Po wyjaśnieniu i zdefiniowaniu, czym są inwestycje alternatywne, w tym artykule przyjrzymy się najlepszym możliwościom dostępnym dla włoskiego inwestora, który chce, aby jego oszczędności zwróciły się w niekonwencjonalny sposób. Czy jesteś gotowy? Zaczynajmy!

Interesują cię inwestycje alternatywne w stosunku do tych tradycyjnych? Chcesz wiedzieć jak zdywersyfikować swój portfel w oparciu o niekonwencjonalne aktywa lub tzw. alternatywne fundusze inwestycyjne? Jesteś we właściwym miejscu!

Świat finansów bardzo się zmienił w ostatnich latach. Podczas gdy wcześniej indywidualny inwestor mógł inwestować swoje pieniądze jedynie w akcje, obligacje i fundusze rynku pieniężnego, technologia i Internet umożliwiły obecnie dostęp do wielu alternatywnych inwestycji o doskonałym stosunku ryzyka do zysku.

W tym artykule wyjaśnimy, czym są inwestycje alternatywne. Następnie przyjrzymy się najlepszym możliwościom dostępnym dla polskiego inwestora, który chce, aby jego oszczędności zwróciły się w niekonwencjonalny sposób. Jesteś gotowy? Zaczynajmy!

Inwestycje alternatywne: co to?

Przede wszystkim warto zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem inwestycji alternatywnych. Najprościej rzecz ujmując, inwestycje alternatywne to wszystkie te możliwości alokacji kapitału, które różnią się od tradycyjnych inwestycji (obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne i instrumenty rynku pieniężnego).

Jest to zatem bardzo szeroka definicja, obejmująca na przykład: crowdfunding nieruchomościowy, pożyczki p2p, surowce, inwestycje w startupy, private equity, venture capital, fundusze hedgingowe, obiekty kolekcjonerskie i wiele innych.

W większości przypadków te instrumenty finansowe są bardziej złożone i mniej uregulowane z punktu widzenia przepisów, w niektórych przypadkach są nawet poza nadzorem KNF. Potencjalne zyski dla inwestora są bardzo wysokie, ale obarczone większym ryzykiem.

Co więcej, płynność inwestycji alternatywnych jest często niższa niż akcji i obligacji. Na przykład, inwestorowi będzie o wiele łatwiej upłynnić swoją inwestycję w Amazon poprzez sprzedaż akcji na giełdzie, niż znaleźć kupca na swoją kolekcję znaczków.

W każdym razie, inwestycje alternatywne są doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela, w poszukiwaniu dodatkowego zwrotu, którego tradycyjne aktywa bardzo często nie oferują.

Inwestycje alternatywne: przykłady i rodzaje

Poniżej przyjrzymy się głównym rodzajom inwestycji alternatywnych. Polecimy także kilka platform, które pozwolą ci od razu zacząć inwestować swoje pieniądze w zyskowny i niekonwencjonalny sposób.

1. Crowdfunding nieruchomości

Najciekawszą z alternatywnych inwestycji jest naszym zdaniem ta, którą można zrealizować za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingu nieruchomościowego. Strony te pozwalają inwestorom na udział w bezpiecznych i zyskownych projektach nieruchomościowych już od 50 euro!

Mówiąc w skrócie, możesz partycypować w jednej lub kilku inwestycjach w nieruchomości poprzez wniesienie swojego kapitału. W zamian otrzymujesz udział w zyskach z operacji (proporcjonalny do zainwestowanego kapitału).

Jakie są najlepsze platformy crowdfundingowe dla nieruchomości? Do najciekawszych włoskich platform należą obecnie m.in:

CROWDFUNDING NIERUCHOMOŚCI – TOP PLATFORMY
4.8/5
4.8/5
4.8/5

Szczególnie warte uwagi są:

  • Estate Guru – platforma, która pozwala na partycypowanie w finansowaniu inwestycji nieruchomościowych w krajach bałtyckich. Oferuje zyski roczne na poziomie od 9 do 12%. Minimalna kwota inwestycji wynosi 50 euro, a na nowych klientów czeka bonus w wysokości 0,5% zainwestowanej kwoty. Możesz zdobyć go tutaj.
  • Reinvest24 – platforma, która pozwala na udziałowy crowdfunding nieruchomości, w który wlicza się też udział w zyskach z najmu czy z obrotu nieruchomościami. Roczna stopa zwrotu osiąga ponad 14%, a minimalna kwota inwestycji to 100 euro. Dowiedz się więcej tutaj.

2. Pożyczki społecznościowe (P2P)

W tym przewodniku po inwestycjach alternatywnych nie możemy nie wspomnieć o możliwościach oferowanych przez tzw. finansowanie peer-to-peer. Są to pożyczki społecznościowe pomiędzy osobami fizycznymi lub udzielane firmom.

Jeszcze kilka lat temu możliwość pożyczania pieniędzy na wysoki procent była zarezerwowana prawie wyłącznie dla banków. A te z kolei zarabiają dużo pieniędzy na kredytach i finansowaniu, których udzielają firmom i osobom prywatnym.

Obecnie taka możliwość jest również w zasięgu drobnych inwestorów, którzy mogą korzystać ze specjalnych platform, aby pożyczać swoje pieniądze (nawet niewielkie kwoty, zaczynające się już od 10 euro) innym osobom lub firmom. Na koniec okresu pożyczki otrzymują zwrot kapitału wraz z odsetkami.

NAJLEPSZE PLATFORMY POŻYCZEK P2P
4.8/5
4.7/5
4.6/5

Platformy pożyczkowe P2P pozwalają na dywersyfikację kapitału między znaczną liczbę pożyczek. Ponadto robią wszystko, co w ich mocy, by zagwarantować, że twoje pieniądze zostaną ci zwrócone w terminie i z odsetkami. Te ostatnie są zazwyczaj bardzo wysokie, a więc zapewniają inwestorowi satysfakcjonujący zysk.

W Europie najbezpieczniejszą i najbardziej odpowiednią platformą do rozpoczęcia swojej przygody z pożyczkami p2p jest Bondora. Oferuje plan Go & Grow, pozwalający na inwestowanie i wypłacanie kapitału bez żadnych ograniczeń. Narzędzie to automatycznie inwestuje w liczne, zróżnicowane pożyczki, redukując ryzyko. Zysk jest na poziomie 6,75% rocznie. Ponadto, korzystając z tego linku, możesz uzyskać 5 euro bonusu, które zostaną doliczone do twojej wpłaty na konto.

Alternatywą dla Bondory jest znana w Polsce platforma Mintos, która kusi nieco wyższymi zyskami (średnio 11% rocznie). Zasady jej działania są podobne, choć oprócz inwestowania automatycznego mamy również możliwość inwestowania ręcznego. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

3. Innowacyjne startupy

Inną możliwością alternatywnego inwestowania pieniędzy są platformy crowdfundingu udziałowego, które pozwalają na finansowanie startupów poprzez zostanie ich partnerem.

W skrócie oznacza to inwestowanie swoich pieniędzy w małe firmy lub innowacyjne startupy za pośrednictwem specjalnych platform internetowych. Regulują one całą procedurę i zarządzają relacjami pomiędzy nowymi firmami a inwestorami zainteresowanymi rolą udziałowca.

Takie startupy mogą okazać się totalnym fiaskiem, co skutkuje utratą prawie całego zainwestowanego kapitału. Z drugiej strony mogą też przynieść oszałamiające zyski. Zarówno poziom ryzyka, jak i potencjalny zysk są niezwykle wysokie.

W ostatnich latach na rodzimym gruncie powstało kilka platform zajmujących się crowdfundingiem udziałowym. Te, o których było najgłośniej, to bez wątpienia FindFunds, Beesfund i Smartfunds. Zasady ich działania są dość podobne. Z jednej strony inwestor otrzymuje dostęp do oferty aktualnie otwartych kampanii. Z drugiej – początkujący przedsiębiorcy mogą uzbierać kapitał dla swoich przedsięwzięć.

Warto wejść na strony tych platform i przejrzeć obecne i przyszłe oferty. Każda z nich zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektu. Możesz pozyskać również informacje na temat dotychczasowej liczby udziałowców oraz procentowego udziału.

4. Alternatywne fundusze inwestycyjne

Obok tradycyjnych funduszy, które inwestują głównie w akcje i obligacje, powstaje coraz więcej alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Koncentrują się one na różnych klasach aktywów i charakteryzują się znacznie wyższym profilem ryzyka.

Istnieją trzy główne rodzaje alternatywnych funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusze Venture Capital – fundusze inwestujące w startupy i małe firmy, oczywiście nienotowane na giełdzie, w fazie zakładania i uruchamiania.
  • Fundusze Private Equity – fundusze inwestujące w małe i średnie spółki o wysokim potencjale wzrostu, nienotowane jeszcze na giełdzie.
  • Fundusze hedgingowe – fundusze, które wykorzystują nietradycyjne strategie i techniki zarządzania, w tym krótką sprzedaż, w celu maksymalizacji zysków i dywersyfikacji.

Dzięki alternatywnym funduszom inwestycyjnym można osiągnąć niekonwencjonalne zyski (ale przy wyższym ryzyku). Ponadto wyniki takich funduszy są w niewielkim stopniu skorelowane z wynikami rynków finansowych. To dlatego, że w znacznie większym stopniu zależą od umiejętności zarządzającego w zakresie wyboru właściwych MŚP, w które należy zainwestować, lub w zakresie realizacji różnych strategii zarządzania funduszami.

5. Rzeczywiste aktywa

Nie wszystkie inwestycje alternatywne dotyczą spółek lub funduszy inwestycyjnych. W rzeczywistości, inną bardzo ważną kategorią są aktywa realne, takie jak metale szlachetne (np. złoto i srebro) lub surowce naturalne (np. ropa naftowa, miedź lub gaz ziemny).

Inwestowanie w surowce jest możliwe dzięki ETF i ETC i może być dobrym sposobem na dywersyfikację kapitału, ponieważ cena metali szlachetnych, ropy naftowej i innych towarów ma niewielką korelację z wynikami giełdowymi.

Ponadto, aktywa rzeczywiste zachowują swoją wartość, chroniąc inwestora przed inflacją. Jest to szczególnie widoczne w przypadku złota, które jest powszechnie uważane za bezpieczne „schronienie” dla inwestora.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w fizyczne złoto, polecam skorzystanie z BullionVault, który jest jednym z największych serwisów na świecie, gdzie można kupić złoto inwestycyjne. Kupując złoto fizyczne, inwestor ma możliwość wyboru, czy chce otrzymać dostawę do domu, czy też przechowywać je w sejfie pod ochroną w Zurychu, Londynie, Nowym Jorku, Toronto czy Singapurze.

Ponadto, można zawsze zamknąć swoje pozycje i odesłać złoto, które się posiada. BullionVault przeleje nam pieniądze w ciągu 24 godzin. Otwarcie konta na tej platformie jest błyskawiczne i darmowe – możesz zrobić to na tej stronie.

6. Obiekty kolekcjonerskie

Naszą listę inwestycji alternatywnych zamykamy obiektami kolekcjonerskimi – czymś tak tradycyjnym, że aż nazbyt często ignorowanym przez „mainstreamowych” inwestorów.

Należą do nich dzieła sztuki, monety, rzadkie wina, zabytkowe samochody, znaczki, pamiątki, broń, biżuteria, zegarki i wiele innych.

Specjalizując się w konkretnym sektorze i poznając prawdziwą wartość tego, co się kolekcjonuje, można dokonać dobrych inwestycji. Większość przedmiotów kolekcjonerskich zyskuje na wartości z biegiem lat, a zyski z tego tytułu często przekraczają zyski z giełdy.

Nie jest jednak łatwo znaleźć okazje, a płynność obiektów kolekcjonerskich jest ogólnie niska, ponieważ znalezienie kupca lub sprzedawcy jest zawsze dość skomplikowane. Istnieją jednak doskonałe platformy, takie jak CataWiki, które ułatwiają to zadanie.

CataWiki jest międzynarodową stroną internetową, na której można znaleźć aukcje dziesiątek tysięcy przedmiotów kolekcjonerskich: książek, znaczków, banknotów, monet, kart sportowych, wina, szampana, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, zegarków, pamiątek wojskowych, zabytkowych samochodów i wielu innych.

Aby odkryć wszystkie przedmioty kolekcjonerskie dostępne obecnie do kupienia na CataWiki, kliknij tutaj.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czym są alternatywne fundusze inwestycyjne?

Alternatywne fundusze inwestycyjne to fundusze, które inwestują w inne klasy aktywów niż akcje i obligacje lub stosują niekonwencjonalne strategie zarządzania, takie jak krótka sprzedaż. Główne rodzaje funduszy alternatywnych to: fundusze venture capital, fundusze hedgingowe i fundusze private equity.

Czy istnieją inwestycje alternatywne o niskim ryzyku?

Z definicji inwestycje alternatywne charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, ale jednocześnie bardzo obiecującymi spodziewanymi stopami zwrotu. Naszym zdaniem, jeden z najlepszych stosunków ryzyka do zwrotu oferuje crowdfunding nieruchomościowy i pożyczki p2p.

Czy warto inwestować w obiekty kolekcjonerskie?

Obiekty kolekcjonerskie cechuje niska płynność, ale też na ogół z czasem zyskują one na wartości. Na pewno jest to inwestycja zarezerwowana dla znawców określonej dziedziny jak sztuka czy alkohole. Inwestowanie w obiekty kolekcjonerskie możesz rozpocząć od wejścia na stronę CataWiki.

5/5 - (4 votes)