Viainvest: recenzje, opinie, działanie i zarobki

749
Viainvest

Szukasz więcej informacji na temat Viainvest, platformy pożyczkowej p2p? Trafiłeś we właściwe miejsce!

W tym artykule dowiemy się, jak działa Viainvest, czy jest bezpieczny i jakie zyski można osiągnąć. Ponadto przeanalizujemy możliwe ryzyko, opcje wykupu (buyback) i inwestowania automatycznego (autoinvest). Przedstawimy ci również opinie innych użytkowników, którzy korzystali z tej platformy lub korzystają z niej w 2024 roku.

Oficjalna stronahttps://viainvest.com/en/
SpecjalizacjaPożyczki P2P
Średnia roczna stopa zwrotudo 13%
Opłaty2 euro za brak aktywności przez 3 miesiące (bilans <10 euro)
Minimalna inwestycja10 euro
Dodatkowe cechyAutomatyczne inwestowanie, opcja buyback

Co to jest Viainvest?

Viainvest (tutaj oficjalna strona internetowa) to łotewska platforma pożyczkowa P2P założona w 2016 r. Stanowi część Via SMS Group, która oferuje głównie pożyczki krótkoterminowe (pożyczki dla klientów i pożyczki biznesowe) w 6 krajach Unii Europejskiej: Łotwie, Polsce, Czechach, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji.

Viainvest p2p

Innymi słowy, Viainvest to platforma, która łączy inwestorów dysponujących środkami pieniężnymi z instytucjami finansowymi oferującymi pożyczki osobom prywatnym lub firmom. W ten sposób można pośrednio pożyczyć własne pieniądze, uzyskując w zamian (poza zwrotem kapitału w terminie zapadalności) bardzo wysoki zysk.

Pożyczki, w które można inwestować za pośrednictwem Viainvest, są zwykle krótkoterminowe i oferują średni roczny zysk zbliżony do 13% (czyli podobnie do tego, co można uzyskać za pośrednictwem innych platform pożyczkowych P2P, takich jak Mintos).

Usługa inwestycyjna oferowana przez platformę jest bezpłatna i skierowana jest do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, posiadających rezydencję podatkową w jednym z krajów europejskich lub w Szwajcarii. Podobne wymagania dotyczą również osób prawnych (firm). Strona dostępna jest tylko w języku angielskim.

Jak działa Viainvest?

Platforma Viainvest jest bardzo prosta. Ma przejrzysty interfejs, z klasycznymi sekcjami: panel główny, rynek pierwotny, statystyki itp.

Podstawową cechą pożyczek na Viainvest jest tak zwana gwarancja wykupu (buyback guarantee) czyli gwarancja pokrycia w przypadku, gdy pożyczkobiorcy nie są w stanie spłacić pożyczki.

Każdy inwestor ma pełną kontrolę nad tym, kiedy i ile inwestuje. Jedyny limit to minimalna kwota na pożyczkę wynosząca 10 euro. Inwestor nigdy nie będzie musiał sam w całości finansować pożyczki, gdyż firma pożyczkowa zawsze zapewnia minimalny wkład w wysokości 5%.

Oznacza to, że system jest bezpieczny, ponieważ zarówno firmie, jak i inwestorom zależy na powodzeniu transakcji.

Viainvest buyback

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z Viainvest wystarczy przejść na tę stronę, na której można całkowicie bezpłatnie zarejestrować się, podając swoje dane osobowe i kontaktowe. Najpierw musisz wybrać, czy chcesz zarejestrować się jako osoba fizyczna czy osoba prawna:

Viainvest trustpilot

Aby móc się zarejestrować, musisz być mieć co najmniej 18 lat i być osobą fizyczną lub prawną. W każdym przypadku musisz posiadać rezydencję podatkową w kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii.

Po utworzeniu konta możesz dokonać pierwszej wpłaty na swoje wirtualne konto Viainvest. Aby system mógł cię zidentyfikować, pierwszej płatności musisz dokonać wyłącznie przelewem z twojego osobistego konta bankowego.

Następnie administrator sprawdza zgodność podanych przez ciebie danych osobowych z danymi bankowymi twojego konta. Jeśli są zgodne, twoje konto jest aktywowane i możesz przystąpić do pierwszej inwestycji. Ta procedura jest konieczna, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Później będziesz mógł również dokonywać wpłat za pomocą systemów elektronicznych, takich jak Transferwise i za pośrednictwem aplikacji bankowości cyfrowej.

Środki obecne na twoim koncie wirtualnym, ale niezainwestowane, będą zawsze dostępne do wypłaty w dowolnym momencie. Jednak aby je pobrać, będziesz poproszony o dostarczenie kopii dokumentu tożsamości.

Inwestowanie ręczne

Viainvest zapewnia zarówno możliwość inwestowania ręcznego, jak i automatycznego. Jeśli chodzi o tryb ręczny, to trzeba poświęcić trochę czasu na wybranie różnych pożyczek, ale dla inwestorów, którzy chcą mieć maksymalną kontrolę nad swoimi finansami, może to być najlepsze rozwiązanie.

Przy inwestowaniu ręcznym musisz koniecznie wybierać pożyczki pojedynczo. Możesz je znaleźć na liście pożyczek, dostępnej na stronie Viainvest. Filtry umożliwiają przeglądanie tylko tych ofert, które odpowiadają twoim kryteriom (firma pożyczkowa, rodzaj pożyczki, pożądane oprocentowanie, itp.). Poniżej znajdziesz podgląd na rynek pierwotny Viainvest:

viainvest pożyczki 2023

Liczba pożyczek na platformie jest duża. Może się jednak zdarzyć, że rynek pierwotny w określonych godzinach nie ma żadnych ofert pożyczek. Zazwyczaj taka sytuacja nie trwa jednak długo i propozycje pożyczek są szybko uzupełniane.

Z tych powodów dosyć rzadko zdarza się, żebyś nie miał możliwości zainwestowania dostępnych na Viainvest pieniędzy (jest to tzw. Cashdrag).

Niestety Viainvest nie oferuje rynku wtórnego. Z tego powodu nie możemy pozwolić sobie na szybkie zbycie naszych pożyczek. Nawet jeśli wszystkie inwestycje są krótkoterminowe, większość naszych pieniędzy zostanie automatycznie uwolniona dopiero po upływie kilku dni lub tygodni.

Inwestowanie automatyczne

Narzędzie Autoinvest to metoda automatycznego inwestowania, które pozwoli zaoszczędzić ci czas, lepiej zróżnicować twój portfel inwestycyjny, a także stworzyć ich więcej.

Aby zacząć korzystać z trybu Autoinvest, dostępnego na platformie Viainvest, wystarczy, że ustawisz wybrane parametry (czas trwania pożyczki, odsetki, kwota). Potem nie będziesz już musiał niczym się martwić, ponieważ platforma będzie automatycznie dzieliła twój kapitał na wszystkie dostępne pożyczki.

Jeśli chcesz, możesz również wybrać automatyczną opcję ponownego inwestowania, która zapewni, że twoje środki pieniężne dostępne na platformie (pochodzące ze spłaty pożyczek i naliczonych odsetek) zostaną automatycznie, ponownie zainwestowane w inne pożyczki.

Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, a także wybrać opcję automatycznego inwestowania tylko części portfela. Pozostałe środki możesz zainwestować ręcznie.

Buyback

Gwarancja wykupu to bardzo przydatna opcja, która stanowi ochronę dla inwestora. Gwarantuje, że firma pożyczkowa odkupi umowę pożyczki, jeżeli spłaty pożyczkobiorcy opóźnią się o ponad 30 dni.

W ten sposób otrzymasz zwrot zainwestowanego kapitału i narosłych odsetek. Pożyczki z gwarancją wykupu oznaczono specjalną ikoną. Zwróć jednak uwagę na to, że nie wszystkie pożyczki posiadają tę opcję. Dlatego przy wyborze pożyczek musisz być bardzo ostrożny!

Viainvest buyback

Viainvest: koszty i zyski

Ile średnio zarabia inwestor na Viainvest? Z tego, co możemy zaobserwować w oficjalnych statystykach, średni zysk, jaki możemy uzyskać, korzystając z tej platformy, wynosi do 13% w skali roku. Jest to naprawdę dobry wynik!

viainvest recenzja 2023

Ponadto platforma Viainvest nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani prowizji za korzystanie z usługi. Wszystko jest całkowicie bezpłatne! Daje to pewność, że wszystkie zyski, które uzyskasz na platformie, będą w całości twoje. Oczywiście musisz jeszcze wziąć pod uwagę podatki.

Viainvest a podatki

Jak działa opodatkowanie zarobków na Viainvest?

Zagraniczne platformy pożyczkowe p2p nie płacą w twoim imieniu podatków należnych państwu. W konsekwencji to inwestorzy samodzielnie muszą zadbać o to, aby w oparciu o przepisy prawne kraju, w którym się rozliczają, odprowadzili podatek od swoich zysków.

Temat opodatkowania pożyczek społecznościowych czyli p2p wzbudza pewne kontrowersje, ale większość interpretacji jest jednoznaczna. Nasze przychody traktujemy jako przychód z odsetek zakwalifikowany do źródła „kapitały pieniężne”.

W tym wypadku obowiązuje nas tzw. podatek Belki – zryczałtowany podatek dochodowy odpowiadający iloczynowi uzyskanego przychodu oraz stawki podatkowej w wysokości 19%. Jeśli inwestujemy w walucie innej niż PLN, konieczne będzie przeliczenie w oparciu o kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed uzyskaniem przychodu.

Jak już wspomnieliśmy, kwestia interpretacji przepisów podatkowych zawsze wzbudza pewne kontrowersje. Powyższy akapit nie stanowi porady prawnej i jeśli masz wątpliwości, najbezpieczniej będzie zwrócić się bezpośrednio do instytucji lub osób, które takich porad mogą udzielić.

Czy Viainvest jest bezpieczny?

Viainvest jest uważany za wyjątkowo solidną i bezpieczną platformę pożyczkową P2P, dzięki grupie finansowej Via SMS Group, której jest częścią. Grupa ta nie należy do największych, ale posiada wiele spółek zależnych i jest rentowna.

Ponadto Viainvest jest nadzorowana przez dwie wiodące łotewskie instytucje: Customer Rights Protection Centre i State Revenue Service, które zapewniają bezpieczeństwo wszystkich operacji i chronią inwestorów.

Viainvest buyback

Nie mniej jednak należy wziąć pod uwagę, że inwestowanie w pożyczki P2P jest z natury bardzo ryzykowne. Pomimo oferowanej przez Viainvest gwarancji wykupu, która ogranicza ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, nadal możemy spotkać się z co najmniej 5 niebezpieczeństwami:

  • Ryzyko niewypłacalności / niewykonania zobowiązania z tytułu pożyczki: Istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca (lub firma pożyczkowa w przypadku funkcjonuje gwarancja wykupu) nie spłaci pożyczki. Może to oznaczać częściową lub całkowitą utratę zainwestowanych pieniędzy, w zależności od rodzaju inwestycji.
  • Ryzyko związane z zawieszeniem działalności platformy: Chociaż jest to bardzo małe ryzyko, zawsze istnieje możliwość, że platforma zbankrutuje lub przestanie działać. W takim przypadku możesz stracić część swojego kapitału. Twoje pieniądze mogą również zostać zablokowane na długi czas.
  • Ryzyko związane z terminowym przepływem środków pieniężnych: Ponieważ wszystkie wypłaty z inwestycji w pożyczki związane są ze spłacaniem jej przez pożyczkobiorcę, mogą mieć miejsce opóźnienia w spłacie w stosunku do określonego terminu. W tej sytuacji inwestor otrzyma pieniądze później niż przewidywał.
  • Ryzyko przedpłaty: Pożyczkobiorcy mają często możliwość spłacenia pożyczki z wyprzedzeniem. W tej sytuacji część przewidywanego zysku nie zostanie wypłacona, ponieważ odsetki zostaną zredukowane w stosunku do pierwotnej wersji.
  • Ryzyko walutowe: W sytuacji, kiedy inwestujemy w inne waluty, może się zdarzyć, że nasz zysk się wyzeruje z powodu niekorzystnego dla nas kursu.

Większość pożyczek na Viainvest jest objęta gwarancją wykupu, więc główne ryzyko, jakim jest utrata kapitału zainwestowanego w różne pożyczki, jest ograniczone. Oznacza to, że inwestując w Viainvest możesz czuć się bezpiecznie. Mimo wszystko radzimy nigdy nie tracić czujności!

Viainvest: opinie i recenzje

Co o Viainvest mówią recenzje i opinie?

Na Trustpilot 71% osób, które recenzowały platformę (łącznie 20 recenzji) jest w pełni zadowolonych z jej użytkowania i wystawiło Viainvest ocenę „doskonały” lub „bardzo dobry”, jak widać na obrazku poniżej.

Użytkownicy doceniają fakt, że zysk jest zgodny z obietnicą, platforma jest łatwa w użyciu, a inwestowanie automatycznie działa bez zarzutów. Dlatego Viainvest jest uznawana za jedną z najlepszych europejskich platform pożyczkowych P2P, na równi z Mintos i Bondora.

Zgłoszono tylko kilka problemów z serwisem technicznym, który nie jest dostępny w każdym języku oraz z płatnościami spoza Unii Europejskiej, które obecnie nie są akceptowane.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Dotarliśmy prawie do końca tego artykułu. W ostatniej części odpowiemy jeszcze na niektóre z najczęściej zadawanych pytań, które potencjalni użytkownicy zadają na temat Viainvest.

Jak zarejestrować się na Viainvest?

Rejestracja na Viainvest jest bardzo łatwa i darmowa. Wystarczy kliknąć tutaj i postępować zgodnie z wyświetlającymi się na ekranie wskazówkami. Rejestracja zajmie ci tylko 10 minut 😉

Ile można zarobić na Viainvest?

Średnie zyski możliwe do uzyskania na tej platformie pożyczkowej p2p wynoszą około 13% rocznie.

Jaki jest minimalny kapitał, który można zainwestować na Viainvest?

Minimalna kwota inwestycyjna każdej pożyczki udzielonej przez Viainvest wynosi 10 euro. Oznacza to, że potencjalnie możesz zacząć od zaledwie 10 euro. Polecamy jednak rozpocząć od co najmniej 100 euro.

Czy Viainvest to bezpieczna platforma?

Zdecydowanie tak. Viainvest to bezpieczna i przejrzysta platforma, która istnieje na rynku od kilku lat i jest częścią rzetelnej grupy finansowej. Jednak musisz pamiętać, że inwestowanie w pożyczki P2P zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Jakie są najlepsze alternatywy dla Viainvest?

Z pewnością głównymi alternatywami dla Viainvest są Mintos i Bondora.

5/5 - (2 votes)
Twój Interes to polski portal o finansach osobistych, inwestycji i tradingu. Piszemy o akcjach, obligacjach, ETF-ach, kryptowalutach, forex, portfelach inwestycyjnych i brokerach online.